XVI. évfolyam

4. szám

2006. december


E számunk a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) támogatásával jelent meg.

TARTALOMJEGYZÉK

Jelen szám, az MHTT által 2006. szeptember 27-én szervezett,
"
A NATO feladatrendszerében az elkövetkező tíz évben várható változások"
című tudományos-szakmai konferencián elhangzott előadásokat és hozzászólásokat tartalmazza.

Előszó 

Köszöntő 

Megnyitó 

VITAINDÍTÓ ELŐADÁSOK

Martinusz Zoltán: A NATO stratégiai megújulásának várható irányai a jelenleg folyó műveletek tükrében

Siklósi Péter: A NATO és a tagállamok képesség-kialakítási és katonai alkalmazási tevékenységében várható változások

Szenes Zoltán: Magyar Honvédség a NATO-ban. Mit várhatunk Rigától?

A SZEKCIÓK ÜLÉSEI

ELSÕ SZEKCIÓ

Király László: A NATO-műveletekben (az afganisztáni PRT-ben) való részvételünk

Solymos András: Jelenlegi helyzet a NATO szempontjából

Csery Péter: A nemzeti és a szövetségi jogszabályok integrálásáról

Berki Tamás: Nemzetközi szerepvállalás Afganisztánban és Irakban, a jövõ biztonsági trendjei

Bognár Károly: A biztonság és a biztonságpolitika tartalmának bõvülése

Pirityi Sándor: Változások és kihívások a NATO feladatrendszerében

Nagy László: A NATO átalakításáról, a változás igényérõl

Siposné Kecskeméthy Klára:  A Szövetség partnerkapcsolatainak áttekintése a rigai csúcstalálkozó fényében  

MÁSODIK SZEKCIÓ

Hautzinger Gyula: Riga elõtt: a NATO és Magyarország néhány összefüggésben

Németh István: Filozófia-váltást az érdekek védelmében

Ványa László: A kutató és az oktató munka eredményeirõl

Szép László: A NATO ambíciószint változások és a védelmi követelmények felülvizsgálata

Gere János: A magyar légierõ a Szövetség egységes légvédelmi rendszerében

Tóth István: Az iraki hadsereg tisztjeinek felkészítésérõl

Czuprák Ottó: A tartalékerõ szerepe a védelem hatásalapú képességének alakításában

Vígh Attila: Változóban a közlekedési szolgálat

HARMADIK SZEKCIÓ

Kárpáti György: A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezeteinek racionalizálása

Tóth András: Az afganisztáni PRT-tevékenység felderítõ biztosításáról

Urbán Attila: A Magyar Köztársaság NATO-tagságából fakadó nemzetbiztonsági kihívások

Izsa Jenõ: A titkosszolgálati/nemzetbiztonsági ágazati stratégiáról

A SZEKCIÓK MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Siklósi Péter: Az elsõ szekció ülésének összefoglalója

Deák János: A második szekció ülésének összefoglalója

Kovács Károly: A harmadik szekció ülésének összefoglalója

ZÁRSZÓ

Elnöki zárszó

Szerzõk, elõadók, felszólalók     

Képek a konferenciáról  

A TÁRSASÁG HÍREI

A fegyveres erõ jelene és jövõje a válságreagáló műveletek tükrében

Az MHTT publikációs lehetõségei az interneten