Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@uni-nke.hu

Titkárságvezető:
Kissné Petró Emese
Tel.:
432-9000/29-684
E-mail: Kissne.Petro.Emese@uni-nke.hu

Az MHTT irodáinak nyitvatartása:

Hétfő-Csütörtök:
8.00 - 13.00
Péntek:

Zárva

Az MHTT bankszámlaszáma:
10200854-32570715-
00000000
Kereskedelmi és Hitelbank

Tagdíj 2015-re:
5000 Ft. (munkaviszonnyal rendelkezők részére)
2500 Ft. (munkaviszonnyal nem rendelkezők részére)

 

A "Magyar Hadtudományi Társaság Szakértője" cím tulajdonosai

Az MHTT szakértője cím odaítélésének rendje »

Adatlap (Tudományos fokozattal nem rendelkezők számára) »

Adatlap (Tudományos fokozattal rendelkezők számára) »

 

001.
Dr. Móricz Lajos, nyá. ezredes, DSc.

 

 

002.
Dr. Szabó József, nyá. vezérőrnagy, DSc.
Szakterülete: Repülőharcászat, a légierő hadműveleti-harcászati alkalmazása, repülésbiztonság, az űrrepülés problémái
Telefon: 06-1-321-68-68

003.
Dr. Barna Géza, nyá. mk. alezredes, CSc.

 

 

004.
Dr. Báthy Sándor ezredes, CSc.
Szakterülete: A hadsereg logisztikai ellátása háborús viszonyok között
Telefon: 432-9000/ 29-122

005.
Dr. Czövek László mk. alezredes, CSc.
Szakterülete: Repülő szerkezetek üzemeltetése, fedélzeti rendszerek működése, javítása, karbantartása, repülőesemények, védelemgazdaság
Telefon: 06-30-598-0727

006.
Dr. Gáspár Tibor mk. vezérőrnagy
Szakterülete: Haditechnikai és anyagi-technikai biztosítás
Telefon: 06-1-33974-25

007.
Dr. Gergely Attila nyá. r. ezredes, CSc.

 

 

008.
Dr. Gion Béla nyá. alezredes, CSc.
Szakterülete: Katonai élelmezés, intézményi étkezési rendszerek
Telefon: 06-1-320-76-65

009.
Dr. Hajma Lajos nyá. ezredes, CSc.
Szakterülete: Biztonságpolitika, NATO.
Telefon: 06-20-544-46-24

010.
Dr. Iván Dezső nyá. ezredes, CSc.

 

 

012.
Dr. Lánszki János nyá. ezredes, CSc.
Szakterülete: Térképészet és katonaföldrajz
Telefon: 06-1-432-90-00 /29-387

013.
Dr. Mészáros Gyula ezredes
Szakterülete: Légierő hadászati, hadműveleti, harcászati alkalmazása, a repülések végrehajtása
Telefon: 06-20-661-66-09

015.
Dr. Nagy László nyá. ezredes, DSc.
Szakterülete: Biztonságpolitika
Telefon: 06-1-261-83-29

016.
Dr. Opál Sándor nyá. r. alezredes, CSc.
Szakterülete: Rendvédelem
Telefon: 06-1-263-29-83

017.
Dr. Pataky Iván nyá. ezredes, CSc.

 

 

 

018.
Dr. Párdi Mátyás nyá. r. alezredes, CSc .

 

 

019.
Dr. Pekó József nyá. ezredes
Szakterülete: Védelmi doktrína, fegyveres erős és katonai védelem, hadászat és hadművészet
Telefon: 06-1-223-52-03

020.
Dr. Ravasz István alezredes, CSc.
Szakterülete: Magyarország hadtörténete 1914-1945 között, hadtörténeti kronológia
Telefon: 06-1-315-19-28

021.
Dr. Simon Ákos mk. ezredes, CSc.
Szakterülete: Vegyivédelem, környezetvédelem, biztonságtechnika
Telefon: 06-1-216-78-19

022.
Dr. Turák János nyá. ezredes, CSc.
Szakterülete: Védelemgazdaság
Telefon: 06-26-321-092

023.
Dr. Várhegyi István nyá. ezredes, CSc.
Szakterülete: Biztonságpolitika, információs hadviselés, védelmi K+F
Telefon: 06-1-340-38-24

024.
Dr. Zachar József nyá. ezredes, DSc
.

 

 

025.
Dr. Berkes Pál ezredes, CSc.

026.
Dr. Csabai Károly nyá. ezredes, CSc.
Szakterülete: Haderőszervezés és logisztika
Telefon: 06-1-395-44-29

027.
Dr. Fenyves Péter alezredes, CSc.
Szakterülete: elektronikai felderítés, adatfeldolgozási technológiák, információkezelési eljárások, külföldi hadseregek katonapolitikai, hadászati, hadműveleti kérdései
Telefon: 06-30-230-23-38

028.
Dr. Krizbai János ezredes, CSc.
Szakterülete: Katonai szociológia, szervezet szociológia, humánpolitika
Telefon: 06-1-474-11-50

029.
Dr. Berek Lajos ezredes, CSc.
Szakterülete: Harcászat-hadműveleti művészet, a hadtudomány általános elmélete, hadművészet történet, csapatvezetés
Telefon: 06-1-432-91-60

030.
Dr. Kovács Sándor mk. alezredes, CSc.
Szakterülete: Légvédelmi rakétatechnika, automatikus irányító rendszerek
Lakcím: 3324 Felsőtárkány Ifjúság u. 14.

031.
Dr. Kónya József hör. ezredes, CSc.
Szakterülete: Határőrizet
Telefon: 06-1-432-90-75

032.
Dr. Lukács László mk. alezredes, CSc.
Szakterülete: Robbantás, műszaki zárás
Telefon: 06-1-456-10-81

033.
Dr. Nagy György nyá. hör. ezredes, CSc.

 

 

035.
Dr. Teke András nyá. hör. ezredes
Szakterület: Határőrizet
Lakcím: 9023 Győr Ifjúság krt. 62. I. 1.

036.
Dr. Turcsányi Károly ezredes, CSc.
Szakterülete: Katonai logisztika, üzemfenntartás, üzemeltetési biztonság, haditechnikai biztosítás
Telefon: 06-1-432-90-69

037.
Dr. Varga József ezredes, CSc.

 

 

038.
Dr. Peták György nyá. mk. ezredes, CSc.

 

 

039.
Dr. Hajduné dr. Szakács Ágnes orvos és mérnök alezredes
Szakterülete: Sugárvédelem, sugár egészségügy, katasztrófavédelem és környezetvédelem
Telefon: 06-1-433-90-26

040.
Dr. Kovács István hör. ezredes, CSc.
Szakterülete: Katonai pedagógia, hadtörténelem, határőrizet, határrendészet
Telefon: 06-1-243-62-57

041.
Jakobinyi Béla nyá. ezredes
Szakterülete: Biztonságpolitika
Telefon: 06-52-340-088

042.
Dr. Dárdai Árpád
Szakterülete: távközlés, informatika, Internet, adatkommunikáció, számítástechnika, elektronika
Telefon: 06-20-932-21-43

043.
Farkasné dr. Zádeczky Ibolya őrnagy, PhD
Szakterület: katonapedagógia, katonai neveléstörténet
Telefon: 06-1-244-02-94

044.
Dr. Grósz Zoltán alezredes, PhD
Szakterület: ABV védelem és tűzvédelem
06-1-210-37-56

045.
Dr. Haig Zsolt alezredes, PhD
Szakterülete: információs műveletek, vezetési hadviselés, elektronikai hadviselés
Telefon: 06-30-919-63-94

047.
Dr. Ruttai László mk. alezredes, CSc.
Szakterület: légierő, légvédelem, rakétavédelem
Telefon: 06-30-919-49-31

048.
Dr. Szabó Gyula r. ezredes, PhD
Szakterület: rendvédelem
Telefon: 06-1-342-14-75

049.
Dr. Szabó György alezredes, PhD
Szakterület: hadtudomány
Telefon: 06-1-339-73-42

050.
Dr. Turmezei Péter, PhD
Szakterület: elektronika
Telefon: 06-1-210-14-39

051.
Dr. Vass Sándor őrnagy, CSc
Szakterület: elektronikai hadviselés, elektronikai védelem, elektromágneses kompatibilitás
Telefon: 06-28-415-506

052.
Dr. Ványa László mk. alezredes, PhD
Szakterület: elektronikai hadviselés, információs hadviselés
06-1-295-56-65

053.
Dr. Felházi Sándor mk. alezredes, PhD.
Szakterület: Tüzérségi tűztámogatás elméleti és gyakorlati kérdései. A tüzérség automatizált vezetési rendszere, tüzérség alkalmazása nem háborús körülmények között.
06-1-320-77-51
06-20-454-4944

054.
Dr. Furján Attila alezredes, PhD.
Szakterület: Tüzér felderítés, a tüzérség számítógépes vezetési rendszere, tűztámogatás és a harcvezetés kérdései.
06-26-315-741
06-30-586-9475

055.
Dr. Mlinárik László alezredes, PhD.
Szakterülete: A tüzérségi tűztámogatás NATO elvei, a tüzérség tűzvezetésének bemérő előkészítése.
06-26-310-343
06-30-454-4944

056.
Dr. Szabó Tibor alezredes, PhD.
Szakterülete: A tüzérségi lövegek és lőszerek fejlesztésének irányai, a tüzérségi tűztámogatás tervezésének és végrehajtása vezetésének kérdései.
06-70-505-1943

057.
Dr. Horváth Tibor mk. alezredes, PhD.
Szakterület: Államerődítés, csapaterődítés, álcázás, műszaki támogatás.
06-20-981-33-29
06-26-310-216

059.
Kovács Gyula nyá. alezredes
Szakterület: Tűztámogatás, professzionális haderő, haditechnikai fejlesztés.
06-72-327-684
06-20-358-5151

060.
Dr. Mezey Gyula CSc
Szakterület: Vezetés és szervezés, biztonságpolitika,válságdöntések.
06-1-338-1971

061.
Dr. Molnár László CSc.
Szakterülete: Robbanó harci anyagok tervezése és alkalmazása
06-23-421-260
06-30-200-7908

062.
Dr. Szoboszlay Sándor István PhD.
Szakterülete: Környezetvédelem-környezetbiztonság
06-28-417-463
06-30-962-8315

063.
Dr. Hadnagy Imre József nyá. alezredes, PhD.
Szakterülete: Légierő-repülő csapatok és radar csapatok alkalmazása
243-4950
06-30-629-78911

064.
Dr. Lükő Dénes okl. mk. alezredes, CSc.

 

 

065.
Dr. Mihalik József mk. alezredes, PhD.
Szakterülete: Térképészet, geodézia
336-20-41
06-20-555-1860

066.
Dr. Hautzinger Gyula nyá. ezredes, PhD.
Szakterülete: NATO katonai logisztika, Honvédelem - önkéntes haderő, Multinacionális katonai szerepvállalás
06-30-747-6993

067.
Dr. Király László CSc.
Szakterülete: Védelemgazdaság (beruházás, ellenőrzés, szervezés)
389-22-25

068.
Dr. Horváth Zoltán mk. alezredes, PhD.
Szakterülete: Légi felderítés
88/411-539
06-30/552-87-67

069.
Siposné Dr. Kecskeméti Klára, CsC.
Szakterülete: Biztonság- és védelemföldrajz,
NATO partnerkapcsolatok
06-70-534-1622

070.
Dr. Kovács László mk. őrnagy, PhD.
Szakterülete: Információs terrorizmus, információs társadalom,
információs hadviselés, elektronikai hadviselés
06-30-9359-776

071.
Dr. Csutorás Gábor mk. alezredes, PhD.
Szakterülete: Repülőterek tűz- és katasztrófavédelme
(Légijármű balesetek oltása, mentése)
06-30-559-7779

072.
Dr. Kis-Benedek József nyá. ezredes, PhD
szakterület : biztonágpolitika,Közel-Kelet, terrorizmus
telefon: 1-285-2339, 30-257-2722
e-mai: kbjozsef@yahoo.com

073.
Dr. Ébert László József, PhD
szakterület: haditechnika és kettős rendeltetésű eszközök/anyagok
külkereskedelmének ellenőrzése és szabályozása
telefon: 23-440-258, 30-952-2042
e-mail: l.ebert@chello.hu

074.
Dr. Kóródi Gyula orvos alezredes, PhD
szakterület: katasztrófavédelem, környezetbiztonság
telefon: 1-432-9000/29-567, 06-30-630-0650
e-mail: korodigy@freemail.hu

075.
Várhalmi Miklós
Szakterülete: biztonságpolitika, nemzetbiztonság
telefon: 06-30-938-3529
e-mail: varhalmi.miklos@baja.hu

076.
Dr. Négyesi Imre mk. alezredes
Szakterület: Katonai (védelmi ) informatika
telefon:1-439-9000/29-254, 30-462-0923
e-mail: Negyesi.Imre@zmne.hu

077.
Deák Dezső nyá.pv.ezredes
Szakterület: Polgári védelmi és katasztrófavédelmi felkészítés
telefon: 22-421-865, 06-20-471-5795

078.
Dr. Németh András okl. mk. főhadnagy, PhD
Szakterülete: Harcászati rádiórendszerek,veszélyhelyzeti hírközlés
Telefon: 06-30-565-2115
E-mail: nemeth.andras@zmne.hu

079.
Dr. Piroska Gergely György, PhD
Szakterülete: Lőfegyver, lőszer, tűzvezető rendszer és elektro-optikai eszköz tervezés és vizsgálat
Telefon: 36-1- 294-5479, 36-30-626-56-46
E-mail: gyorgy.piroska@gmail.com

080.
Dr. Hegedűs Henrik alezredes, PhD
Szakterülete: katonai humánerőforrás menedzselés, humánerőforrás fejlesztés
Telefon: 36-30-515-5343, 36-56-422-438
E-mail: hegedus.henrik@zmne.hu

081.
Dr. Csery-Szücs Péter ny. mk. alezredes, PhD
Szakterülete: biztonságpolitika, katona jog, hadijog
Telefon: 36-1-320-7928, 36-30-621-0170
E-mail: p.csery@langbridge.hu

082.
Dr. B. Stenge Csaba, PhD
Szakterülete: magyar történelem 1938-1945, repülőcsapatok hadműveleti-harcászati alkalmazása
Telefon:+36-34-324-310
E-mail: leveltar@chello.hu

083.
Dr. Meglécz Miklós ny. mérnök ezredes, Csc
Szakterülete: vegyifegyver (Chemical Weapons), ABRV védelem (CBRN protection)
Telefon:+36-1-316-2624
E-mail: mmeglecz@hotmail.com

084.
Dr. Révai Tamás főorvos
Szakterülete: A klímaváltozás biztonsági vonatkozásai
Magyar katonai egyenruhák fizikai tulajdonságai
Telefon: +36-20-6921-175,
Fax:+36-3320-848
E-mail: drrt@t-online.hu

085.
Dr. habil Kiss Zoltán László alezredes, PhD
Szakterülete: katonaszociológia,civil-katonai kapcsolatok. CIMIK, védelmi közkapcsolatok
Telefon: +36-20-575-4065
E-mail:
kiss.zoltan.laszlo@uni-nke.hu
zoltan.laszlo.kiss.dr@gmail.com

086.
Dr. Szatmári László PhD
Szakterülete: fegyverzetellenőrzés, EBESZ
Telefon:+36-30-546-9555
E-mail: szatml@hotmail.com

087.
Dr. Gelsei András ny. ezredes PhD.
Szakterülete: NATO-partnerkapcsolatok,biztonságpolitika
Telefon: +36-30-562-5868, +36-29-342-881
E-mail: gelseiandras@t-online.hu

088.
Dr. Medveczky Mihály PhD.
Szakterülete: védelemgazdaság (gazdaságmozgósítás,gazdaságfelkészítés,gazdaságbiztonság)
Telefon: +36-70-778-8131, +36-1-349-7535
E-mail: medveczky.mihaly@upcmail.hu

089.
Dr. Zellei Gábor
Szakterülete: polgári védelem, nukleárisbaleset-elhárítás, veszélyhelyzeti magatartás
Telefon: +36-20-9555-3662
E-mail: gabor.zellei@gmail.com

090.
Nagy Sándor
Szakterülete: védelmi igazgatás, lakosságvédelem, minőségi kockázatkezelés
Telefon: +36-20-294-9927
E-mail: nagy.sandor1975@gmail.com

091.
Dr. habil. Resperger István ezredes
Szakterülete: aszimmetrikus és hibrid hadviselés, terrorizmus
Telefon: +36-30-99-65-064
E-mail: drresi@gmail.com

 

A 011, 014, 034, 046, 058 sorszámú szakértői igazolványok a 2008. május 16-án hozott elnökségi határozat alapján törlésre kerültek!

 

 

© 2014 Magyar Hadtudományi Társaság