Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@uni-nke.hu

Titkárságvezető:
Kissné Petró Emese
Tel.:
432-9000/29-684
E-mail: Kissne.Petro.Emese@uni-nke.hu

Az MHTT irodáinak nyitvatartása:

Hétfő-Csütörtök:
8.00 - 13.00
Péntek:

Zárva

Az MHTT bankszámlaszáma:
10200854-32570715-
00000000
Kereskedelmi és Hitelbank

Tagdíj 2015-re:
5000 Ft. (munkaviszonnyal rendelkezők részére)
2500 Ft. (munkaviszonnyal nem rendelkezők részére)

 

Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzata

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje »

 

A Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) a 2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről című törvény értelmében megköti az Önkéntes szerződéseket választott tisztségviselőivel. Utóbbi kategóriát az MHTT Alapszabálya értelmezi.

Fentieknek megfelelően az Önkéntes szerződéseket az alábbiakban felsorolt tisztségek viselőivel köti meg az MHTT elnöke:

1. Az Intéző Bizottság tagjai (a Társaság alelnöke és elnökhelyettesei);
2. A Felügyelő Bizottság elnöke;
3. Az Etikai Bizottság elnöke;
4. A szervezeti egységek (szakosztályok, területi tagozatok, klubok) elnökei.

Mindezen tisztségviselők tevékenységi körét, feladatait az Alapszabály és az elnökség Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) körvonalazza.

Az első három csoportba tartozó tisztségviselők Önkéntes szerződése egy választási ciklusra szól, újraválasztásuk esetén a szerződést is meg kell újítani.

A negyedik csoportba tartozó tisztségviselők Önkéntes szerződése határidő nélküli, újraválasztásuk esetén a szerződés érvényben marad, nem kell megújítani.

Az elnök – mint a fogadó szervezet képviselője – személyében bekövetkező változás esetén minden Önkéntes szerződést meg kell újítani.

A szerződések megújításának határideje az okot képező személyi változástól számított három hónap.

Az Önkéntes szerződések fogalmának beemelését az MHTT tevékenységébe tükröztetni kell az Alapszabályban és az elnökség SZMSZ-ében. Ennek határideje az Alapszabály módosítására jogosult legközelebbi küldöttgyűlés időpontja.

Az Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatát jóváhagyta a Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége a 2014. április 11-i ülésén.

Budapest, 2014. április 11.

 

 

© 2014 Magyar Hadtudományi Társaság