XVI. évfolyam

1-2. szám

2006. június


TARTALOMJEGYZÉK

Szabó Miklós: A hadtudomány jelenkori felelõssége, lehetõségei és határai  

BIZTONSÁGPOLITIKA

Szabó János: A NATO megújulásának esélye a transzatlanti viszonyok új rendezõ elveinek kialakításában rejlik

HADTUDOMÁNY - HADÜGY

Kõszegvári Tibor: A különleges katonai mûveletekrõl  

Munk Sándor: A Magyar Honvédség informatikai interoperabilitási politikája

Felházi Sándor – Ruszin Romulusz: A tüzérséggel szemben támasztott 21. századi követelmények és feladatok

Turcsányi Károly–Hegedûs Ernõ: A légideszant csapatok fejlesztésének irányai   

VEZETÉS - FELKÉSZÍTÉS

Szabó György: A NATO béketámogató mûveleteinek tervezési és döntéshozatali eljárásai   

Örley György: A katonai vezetés a mûveleti központok rendszerén keresztül

Bartha Tibor: A nem halálos fegyverek alkalmazásának etikai és jogi aspektusai  

Kende György: A sakk mint hadijáték és a képességfejlesztés eszköze

RENDVÉDELEM

Hadnagy Imre József: A hazai légi kutató-mentõ rendszer megújításának szükségessége

FÓRUM

Pataki István: A Varsói Szerzõdésrõl és a délnyugati hadszíntérrõl

Jakus János: Reflexió egy bírálatra, avagy a bírálat bírálata  

Kozma Gábor: A honvédelmi tárca tudományos tevékenységérõl

Huszár Katalin: Könyvtári helyzetkép a haderõ-átalakítás tükrében  

A TÁRSASÁG HÍREI

Az MHTT 2006. évi küldöttgyûlésérõl

Az Országos Védelmi Tervezõ Rendszerrõl  

A Védelemgazdasági Szakosztály a nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztéséért