A Védelemgazdasági Szakosztály a nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztéséért

A szakosztály, illetve a védelemgazdasági szakterület kapcsolata a Cseh Honvédelmi Egyetem Brno Gazdaságtan és Menedzsment fakultása, Gazdasági tanszékével 2005. szeptember 29-én kezdõdött. A szakosztály vezetését a ZMNE BJKMK Hadtáp, Pénzügyi és Közgazdasági tanszék vezetése hívta meg a kapcsolatok felvétele és a tudományos kutatások megbeszélése céljából.

A megbeszélésen a szakosztály elnöke, Dr. Király László elõadást tartott a szakosztály munkájáról, fõbb kutatási területeirõl. A külföldi vendégek Prof. Dr. Miroslav Krc tanszékvezetõ, egyetemi tanár, Dr. Flachbart Alojz egyetemi docens kérdéseket tettek fel. Fõként a védelmi szféra gazdasági hatékonyságának mérési lehetõségi iránt érdeklõdtek, a feladatokhoz rendelt források felhasználásának elméleti és gyakorlati problémáit kiemelve.

A beszélgetés végén egy közös kutatási témában, a költséghatékonyság vizsgálatában állapodtak meg a felek. A partnerek elsõ feladatként a helyzet feltárását, a problémák megismerését, majd a kutatási irányok kijelölését fogalmazták meg.

Elsõ alkalommal tudományos konferencia megtartását határozták el. E szándékot megvalósítás követte. A ZMNE BJKMK Hadtáp, Pénzügyi és Közgazdasági tanszék; a Cseh Védelmi Egyetem, Brno, Gazdasági tanszék; a MHTT Védelemgazdasági és Logisztikai szakosztálya szervezésében 2005. december 8-án nemzetközi konferencia került megtartásra A védelemgazdasági és katonai logisztikai kutatások aktuális irányai címmel.

Az alább felsorolt elõadások magyar, angol és német nyelven hangzottak el:

1. Beszerzési logisztika-nemzetközi kitekintéssel
Prof. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár

2. A Tárca Védelmi Tervezõ Rendszer informatikai támogatása
Székely György õrnagy HM Védelmi Tervezési Fõosztály

3. A Cseh Hadsereg PSZSZ szervezete és a területi pénzügyi igazgatóságok megalakítása, mai helyzete
Dr. Alojz Flachbart egyetem docens, Cseh Védelmi Egyetem, Brno

4. A hadiipar gazdasági és politikai szerepe, az állami szerepvállalás hatásai
Prof. Dr. Miroslav Krc tanszékvezetõ, egyetemi tanár, Cseh Védelmi Egyetem, Brno

5. Az Osztrák Szövetségi Haderõ és a Magyar Honvédség logisztikai rendszere
Dr. Pohl Árpád alezredes, tanszékvezetõ, fõiskolai docens

6. Az alternatív üzemanyagok fõbb fajtái, jellemzõi, használatuk lehetõségei a Magyar Honvédségnél
Venekei József okl. mk. alezredes, fõiskolai docens

7. A ZMNE nappali ösztöndíjas hallgatóinak anyagi és szociális helyzete
Nagy Anikó okl. mk. õrnagy, fõiskolai docens

8. A közlekedési hálózat fejlesztésének szerepe az ország védelmi képességében
Dr. habil Horváth Attila alezredes, egyetemi docens

9. Controlling módszerek a védelmi kutatásban
Dr. Bognár Ferenc alezredes, egyetemi adjunktus

10. Teljesítménymérés a védelemben
Antal Erika õrnagy, MH Védelemgazdasági Fõosztály

A tanácskozáson egyetemi oktatók, tudományos kutatók, a szakma kiválóságai, doktoranduszok és az egyetem hallgatói vettek részt.

A levezetõ elnök Dr. Pohl Árpád alezredes, tanszékvezetõ, fõiskolai docens összefoglalójában kiemelte a szervezõk és az elõadók kiváló munkáját, megköszönte a részvételt.

Nagyon pozitívnak ítélte meg a nemzetközi kutatási és együttmûködési feladatok érdekében eddig végzett munkát és a további folyamatos tevékenység fontosságát hangsúlyozta. A tanácskozás befejezése után kötetlen beszélgetésre került sor, ahol a további feladatok pontosításra kerültek. A tanácskozás anyaga írásban megjelenik.

A résztvevõk megállapodtak abban, hogy a következõ nemzetközi konferenciát  az anyagi lehetõségek függvényében Brnoban tervezik.

Dr. Jászay Béla

 

« 2006/1-2. Tartalom