XVII. évfolyam
4. szám
2007. december

TARTALOM

Előszó  

Megnyitó      

ELOADÁSOK, KORREFERÁTUMOK

Vadai Ágnes:
A Honvédelmi Minisztérium elgondolásai a katonai felsőoktatás helyzetéről

Manherz Károly:   
A magyar felsőoktatás reformja

Palásti Ferenc:    
A honvéd vezérkar főnökének elvárásai a jövő tisztjével és a tisztképzéssel szemben
   

Siposné Kecskeméthy Klára:
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem fejlődési perspektívái

Ujj András:
A tudományos tevékenység és a doktori képzés perspektívái az Egyetemen

Siposné Kecskeméthy Klára:
A NATO és a katonai felsőoktatás

Szendy István:
A katonai vezetői képzés jelene és jövője a magyar katonai felsőoktatásban

Szegedi Péter:
Tisztképzés és civilképzés a Bolyai János Katonai Műszaki Karon

Harai Dénes:
Társadalom- és humántudományok az egyetemi képzésben

Bakos Klára:
Az Egyetemi Központi Könyvtár helye és szerepe a katonai felsőoktatásban

Kovácsné Nábrádi Márta:
Új kihívások a hallgatói nyelvképzés új rendszerében

Mézes István:
Az egyetemi oktatás informatikai háttere

HOZZÁSZÓLÁSOK

Lükő Dénes:
A mérnök-parancsnok, illetve a közgazdász-parancsnok képzésről

Szternák György:
Gondolatok a katonai felsőoktatás jövőjéről

Hautzinger Gyula:
Kútba esett a Nemzetvédelmi Egyetem és a Rendőrtiszti Főiskola integrációja!

Kassai László:
A honvédelmi igazgatás és a tisztképzés

Seebauer Imre:
Gondolatok a bolognai folyamatra épülő tisztképzés sajátosságairól

Zárszó

Fényképek a konferenciáról

A TÁRSASÁG HÍREI

A Magyar Hadtudományi Társaság 2007. évi kitüntetettjei