Levél az MHTT részére

 
XXIII. évfolyam
1-2. szám
2013. március

TARTALOM

MHTT-KONFERENCIA
Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok
MEGNYITÓ
ELŐADÁSOK
Kovács Zoltán:
Felhő-alapú informatikai rendszerek, mint nemzetbiztonsági kihívás
Lakatos Zsolt:
Az Európai Unió hírszerzésének jelenlegi helyzete és kihívásai
Hetesy Zsolt:
Másodlagos nemzetbiztonsági kihívások
Tóth Mihály :
A terrorcselekmény büntetőjogi szabályozásának és gyakorlatának változásai
Boda József :
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat helye és szerepe a titkos információgyűjtés rendszerében
Dávid Ferenc:
Biztonságpolitikai hangsúlyok a polgári nemzetbiztonsági szférában 2001 és 2010 között
Vida Csab:
a Korszerű elemző-értékelő eljárások alkalmazása a hírszerzésben
Kovács József:
A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat az egyesítés után
Regényi Kund:
Tudományosság mint új kihívás az Alkotmányvédelmi Hivatal számára (szubjektív szakértői vélemény)
Magyar István:
A katonai hírszerzés és elhárítás feladatai a haderő válságkezelő műveletekben történő részvételének támogatásában
Kis-Benedek József :
A nemzetbiztonsági szolgálatok együttműködése

A KONFERENCIA ANYAGA LETÖLTHETŐ EGYBEN

HADTUDOMÁNY–HADÜGY

Szabó Miklós:
A hadtudomány gyors ütemű fejlődése a Magyar Néphadseregben, valamint a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián az 1970-es évek első felében

Németh József Lajos:
A (stratégiai) kommunikáció és a háború kapcsolata napjainkban

KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ

Kolossa Sándor:
Katonai antropológia? Beszámoló A kulturális antropológia lehetőségei a nemzetközi műveletek támogatásában című tudományos konferenciáról

Besenyő János:
A Magyar Honvédség afrikai szerepvállalása. A kultúrantropológusok lehetséges szerepe a műveletek során

VÉDELEMGAZDASÁG

Bányász Péter – Orbók Ákos:
A katonai logisztika időszerű kérdései

FÓRUM

Nagy László:
Gondolatok A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története 1990–1996 című könyvről

Harai Dénes:
Minőség – teljesítmény – versenyképesség

A folyóirat elektronikus lapszámában megjelent tanulmányok – 2012

ABSTRACT

A Magyar Hadtudományi Társaság PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2013. évre

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | C2013 Magyar Hadtudományi Társaság