Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Szenes Zoltán nyá. altábornagy

Dr. Szenes Zoltán 1951. július 23-án született egy Vas megyei kisközségben, Köcskön. Általános iskola, illetve az érettségi után 1969-ben vonult be a Magyar Néphadseregbe, majd 1969-1973 között elvégezte a ZMKMF-et. Hadtáp tervező-szervező tisztként, Tatán kezdte meg a pályáját.

1979-ben Szentpéterváron szerzett hadműveleti katonai képzettséget. 1986-ban tudományos fokozatot szerzett, a hadtudomány kandidátusa lett. Tanárként, majd tanszékvezető egyetemi docensként az Akadémián dolgozott. 1991-től az MH hadtápcsoportfőnöke. 1996-1997-ben a HM OTF főosztály vezetőjeként tervezi-szervezi a katonai felsőoktatás integrációját és a hadtudományi kutató, tudományszervező munkát. 1998-2002 között Magyarország NATO és NYEU katonai képviselője Brüsszelben, majd a NATO AFSOUTH logisztikai főnöke Nápolyban. 2002-ben a HM HVK törzsigazgatója (a védelmi felülvizsgálat projektigazgatója). 2003. március 01-jétől altábornagyként kinevezve a HM Honvéd Vezérkari főnöke. 2005. február 01-jével nyugállományba vonul.

A különböző szintű és szakterületi beosztások ellátására készülve 1987 és 2002 között nyolc tanfolyamon vett részt. Közülük hatot külföldön végzett (Párizs, Ottawa, Washington, Róma, Krakkó). Orosz és angol nyelvből felsőfokú vizsgát tett.

Hazai és külföldi beosztásai ellátása mellett, és ma is folyamatosan több területen, aktívan részt vesz - vezetőként vagy tagként - a szakmai tudományos közéletben. A különböző társaságok, tanácsok, szak- és szerkesztőbizottságok és egyesületek élén vagy tagként elismert és segítőkész munkatárs. Tagja a miniszterelnök és a honvédelmi miniszter tudományos tanácsadó testületének. Közel húsz hazai és külföldi magas szintű kitüntetés fémjelzi eredményes munkáját.

A különböző beosztások ellátásában megszerzett ismereteit és gazdag tapasztalatait közel 100 könyvrészletben, tankönyvben, jegyzetben, tanulmányban és cikkben elismert szakíróként, nem utolsó sorban számban ugyanennyi előadásban osztotta meg, az őt nagyon tisztelő olvasók, hallgatók körében.

Nyugállományúként jelenleg is aktívan dolgozik: a Honvéd Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója, a Budapesti Honvéd Sportegyesület társadalmi elnöke és a ZMNE egyetemi docense. Emellett gyakran kérik fel - itthon és külföldön - főleg biztonság- és védelempolitikai témájú előadások megtartására, tanulmányok és cikkek megírására, aminek mindig eleget tesz.

Dr. Szenes Zoltán a Kiss Károly Hadtudományi Klub és az MHTT alapító tagjaként a Társaság fennállása óta aktívan részt vett - akkor is amikor külföldön volt, és akkor is, amikor magas beosztást látott el - a közösség munkájában. Mindig velünk volt, és van ma is, sokat segít logisztikai és anyagi vonatkozásban, gazdag tanácsokkal szolgál a Társaság működését, szervezeti életét illetően.

A fentiek alapján, a Társaság tagjainak egyöntetű támogatásával, az elnökség

a hadtudományi kutatás
területén elért eredményei,
a Társaság érdekében huzamos időn keresztül kifejtett sokoldalú tevékenysége elismeréseként

Dr. Szenes Zoltán úrnak,
a Társaság alapító tagjának
Tanárky Sándor-díjat adományozta.

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság