Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Pekó József nyá. ezredes

1936-ban született Császáron. 1955-ben érettségizett, 1957-ben bevonult a hadseregbe. Az Egyesített Tiszti Iskola páncélos szakán tanulmányait befejezve, 1960-ban avatják tisztté, majd 1967-ig a csapatoknál alegység-parancsnoki beosztásokat lát el. 1970-ben a ZMKA elvégzése után az akadémián a hadműveleti-hadászati tanszékvezető helyettese, majd a tanszék vezetője. 1970-85 között különböző tanfolyamokon vesz részt (vezérkari, pedagógiai, nyelvi). 1987-ben egyetemi docens lesz, majd 1991-ben nyugállományba vonul.

1970 óta intenzíven részt vett a tudományos kutatómunkában, az akadémián folyó hadműveleti-hadászati képzés anyagainak a kidolgozásában és a szervezett oktatásban, valamint a gyakorlatok tapasztalatainak a feldolgozásában. Kutatási eredményeit, a kidolgozói és az oktatói munka tapasztalatait tankönyvekben, jegyzetekben, tanulmányokban összegezte és a különböző szakirodalmi kiadványokban publikálta. A hadművelet, a hadászat, a katonai stratégia és doktrína, az ország védelme, a haderőépítés, -szervezés, -átalakítás témakörében közel száz tanulmány, cikk szerzője; több pályaműve díjazott, közöttük 9 elsődíjas. Az MHTT tagjaként a hadművészeti szakosztály elnökeként, a Hadtudomány SZB tagjaként a közösségi élet, a kollektív munka aktív résztvevője, szervezője és szereplője.

 

 

 

 

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság