Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Padányi József mk. ezredes

Padányi József 1959-ben született Salgótarjánban. Az általános és középiskolai tanulmányai befejezése után 1981-ben üzemmérnöki diplomát szerzett a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, majd elvégezte a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát.

Hivatásos tiszti pályáját szakaszparancsnokként kezdte, majd több közbeeső beosztást is ellátva, dandárparancsnok-helyettesi beosztásban szolgált. Jelenleg a ZMNE intézményfejlesztési programvezetője, emellett oktat az egyetem mindkét karán.

Szakmai és idegen nyelvi ismereteit az Egyesült Államokban, Hollandiában és Angliában bővítette tovább. Két évet szolgált Bosznia-Hercegovinában (1997-1999) az SFOR-misszióban, ahol különböző vezetői beosztásokat látott el.

Kiterjedt, eredményes és elismert, személyes és közéleti tudományos tevékenységet folytat, több tudományos testület (bizottság, tanács, kutatócsoport) tagja, titkára, elnöke. Kutatási területe a műszaki támogatás, a béketámogató műveletek elmélete és gyakorlata, valamint a katasztrófák megelőzése és a következmények felszámolása. Ebből a témakörből írta és védte meg: 1995-ben a kandidátusi, 2007-ben az MTA doktori értekezését.

Tudományos munkájának fontosabb mutatói: több mint 120 publikáció (ebből 24 idegen nyelven, 9 országban), 20 díjazott pályázat, 7 jegyzet. A tudományos minősítés rendszerében témavezetőként, habilitációs és doktori eljárásokban - bírálóként, bizottsági tagként - aktív közreműködő. Eredményes tudományos és közéleti tevékenységét 3 tudományos ösztöndíj fémjelzi.

Eredményes kutatómunkája, kiterjedt közéleti tudományos tevékenysége és a Társaságban korábban tagként, az utóbbi két választási ciklusban alelnökként végzett munkája elismeréseként az MHTT elnöksége Tanárky Sándor-Díjban részesítette.
MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság