Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Kovács László mk. ezredes, egyetemi tanár

 

1991-ben végzett hadnagyként a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, Rádióelektronikai szak Rádiótechnikai zavaró ágazatán.

1991-ben első tiszti beosztásba a békéscsabai 69. Önálló Rádióelektronikai Zavaró Zászlóaljhoz került állomásparancsnoki beosztásba. 1992-ben az alakulat diszlokációja miatt Kiskunfélegyházán szakaszparancsnoki beosztást kapott. Ezt követően századparancsnoki, majd megbízott zászlóalj-törzsfőnöki beosztásokat látott el.

1997-ben nyert felvételt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kétéves egyetemi kiegészítő nappali szakára, ahol 1999-ben a Vezetés- és Szervezéstudományi kar Haditechnikai menedzser szakon, katonai elektronikai szakirányon egyetemi diplomát szerzett. Az egyetemi diploma megszerzését követően 1999-ben felvételt nyert a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Doktori Iskolájába nappali ösztöndíjas hallgatóként.

1999-től tagja, illetve 2003-óta titkára a Magyar Hadtudományi Társaság Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztályának.

2004. február 23-án Summa cum laude minősítéssel védte meg „Az elektronikai felderítés korszerű eszközei, rendszerei és azok alkalmazhatósága a Magyar Honvédségben” című doktori  (PhD) értekezését.

2005-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíját „A terrorizmus elleni harc nemzetbiztonsági feladatai Magyarország információs társadalmának kiépítése során” című kutatással. 2009-ben, három éves időtartamra második alkalommal is elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját „A védelmi szféra és a közigazgatás kritikus információs infrastruktúráinak komplex információbiztonsága” című kutatási témával.

2009-ben habilitált. 2009 decemberében Az Év informatikai oktatója 2009 címet nyerte el, amelyet a Magyar Vezető Informatikusok Szövetsége adományozott részére.

2010. október 15-i hatállyal a Köztársasági Elnök egyetemi tanárrá nevezte ki.

2010. és 2011. között a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Hadmérnöki Kar mb. szakmai (tudományos) dékánhelyettese volt, majd 2011. és 2012. között a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar mb. tudományos dékánhelyettesi feladatokat látta el.

Egyetemi tanári beosztása mellett 2012. január 1-től a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos dékánhelyettese.

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2013 Magyar Hadtudományi Társaság