Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Kormos László nyá. ezredes

1931-ben született Budapesten. Gimnáziumi érettségi után 1949-ben vonult be a hadseregbe, ahol az alapozó kiképzés után 1950-ben elvégzi a Killián György Repülő Tiszti Iskolát. Rövid csapatszolgálat után 1951-1956. között a SZU Légierő Akadémiáján tanul. Ezt követően - alapvetően harci irányítóként - különböző csapatbeosztásokat lát el (rep. ezredeknél, a honi lé.ho. törzsében). Közben a SZU-ban részt vesz több speciális tanfolyamon (MiG-19, MiG-21, honi lé. magasabbparancsnoki tanfolyam). 1965-1991. között a ZMKA-n tanszékvezető-helyettes, majd tanszékvezető, közben 1981-ben elvégzi a SZU VK Akadémia magasabbparancsnoki tanfolyamát.

Tanulmányai és a beosztásaiban szerzett tapasztalatai alapján szakterületének elkötelezett kutatója lesz. Hosszú időn át a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia repülő tanszékének vezetőjeként aktívan részt vesz a hallgatók oktatásában. Nagy gondot fordít a tananyag folyamatos megújítására, az oktatás színvonalának emelésére. 1985-ben egyetemi doktorátust szerez, kinevezik egyetemi docenssé, majd 1991-ben nyugállományba vonul.

A Társaság és a légvédelmi, repülő és űrhajózási szakosztály alapító tagja, majd elnöke. A szakosztály elnökeként folytatva korábbi aktív tudományos tevékenységét mintegy 30 publikációja jelent meg. 1992-től részt vett a katonai felsőoktatás reformjának és a Hadtudományi Lexikonnak kidolgozásában.

A megtisztelő díjat az utóbbi tíz évben a hadászat és a légierő hadműveleti művészete, harcászata témakörben kifejtett tudományos szintű elméleti publikációjáért, a haderőreform keretében folyó, a légierőt és a légvédelmet érintő újszerű elgondolásaiért és javaslataiért, valamint az általa irányított szakosztály aktivitásáért, az azzal kapcsolatos tudományszervezői tevékenységéért kapta.

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság