Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Felházi Sándor mk. ezredes

A több mint két évtizede a nemzeti tisztképzés aktív résztvevője és az oktatás kérdéseinek elismert kutatója. A ZMKA Szárazföldi Haderőnemi szak elvégzését követően első között kezdi meg tanulmányait a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem új doktori (PhD) képzésében, melynek eredményeként 2000-ben Summa cum laude eredménnyel védte meg doktori értekezését.

2004-től több magasabb vezetői beosztást látott el: tanszékvezető, 2006 szeptemberétől tagja a Szenátusnak. 2009. július elsejével a honvédelmi miniszter kinevezte a Kossuth Lajos Hadtudományi kar dékánjának.

2005-től az Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Hadtudományi Bizottságának tagja, a bizottság titkára. Több tudományos konferencia szervezőjeként és előadójaként ismert itthon és külföldön.

1996 óta tagja a Magyar Hadtudományi Társaságnak. 1998 végétől közreműködésével megalakult a Társaság Tüzér Szakosztálya, amelynek titkára, alelnöke, majd elnöke. 2004 óta az MHTT elnökhelyettese. A Társaság szakértőjeként számos szakmai kérdés megválaszolásában működik közre. Aktív és eredményes tudományos munkásságát fémjelzik a hadtudomány, a tüzér fegyernem, az információs vezetési rendszerek és a katonai oktatás témakörben megjelent publikációi.

Legfontosabb feladatának tartja a nemzeti tisztképzés alapjain a hadtudomány értékeinek növelését, a katonai vezetők professzionális felkészítését, és a karon működtetett szakok minél eredményesebb támogatását, fejlesztését, továbbá új szakok létrehozásával a Kar, a hadtudomány felsőoktatási képzési területeinek a bővítését. Mindezek megvalósulásával szélesíteni kívánja a Magyar Hadtudományi Társaság hazai és nemzetközi elismertségét.

A fentiek alapján a Magyar Hadtudományi Társaság részére Tanárky-díjat adományozott.

 

 

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság