Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Várhegyi István nyá. ezredes

1929-ben született. Katonai pályafutását a kereskedelmi érettségi után, 1950-ben kezdte meg. 1954-ben elvégezte a tiszti iskolát. 1968-ban kiváló minősítéssel diplomát szerez a ZMKA-n. 1973-74-ben Vietnamban teljesít szolgálatot. 1978-ban a hadtudomány kandidátusa lesz, majd 1991-ben a ZMNE címzetes docense. Számos csapat- és törzsbeosztása, valamint a HVK-on teljesített szolgálata után 1989-ben nyugállományba helyezik.

A Társaság és az elektronikai-informatikai szakosztály alapító tagja, a Társaság etikai bizottságának elnöke. Fő kutatási területe az információs társadalom kialakulása és a hadviselés információs és vezetési feltételeinek korszerűsítése. Kutatási eredményeit számos szakcikkben és az Elektronikai háború - öböl-háború című könyvében (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991) tette közzé. Kutatócsoportjával Az információs társadalom kialakulása, információs hadviselés című tanulmánnyal a Társaság 1996. évi szerződéses pályázatán díjat nyert. A tanulmányt a szakma igen kedvezően fogadta. E tanulmányra alapozva társszerzője Az információs háború, információs hadviselés, vezetési hadviselés című egyetemi jegyzetnek. Több hazai és nemzetközi tudományos társaságban fejt ki tevékenységet. (AFCEA) és az amerikai elektronikai védelmi ipari társaság (Old Crow) tagja, az EU információs társadalommal foglalkozó programirodájának (ISPO) és az EU korszerű technikai tanulmányok intézetének (IPTS) levelező tagja.

Tudományos vezetőként aktívan foglalkozik, segíti a fiatal kutatókat. Információs hadviselési és vezetési iskolát teremtett a fiatal kutatók körében. Az újszerű téma kutatása területén elért eredményeiért, azoknak a gyakorlati életben való hasznosításáért, az oktató-nevelő munkában és a publikálásban, valamint a tudományos közéletben való aktív részvételéért kapta a megtisztelő díjat.

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság