Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Turcsányi Károly ny. ezredes, egyetemi tanár

 

1966-ban vette át kitüntetéses tiszti oklevelét az Egyesített Tiszti iskolán. Csapatoknál harckocsizó tisztként dolgozott. 1975-ben jeles diplomával végezte el a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karát.

Okleveles mérnök katonaként több évet csapatoknál, üzemeltető mérnöki beosztásban töltött. Ezt követően egy évtizeden át a Honvédelmi Minisztériumban dolgozott.

A 80-as évek közepén a moszkvai Malinovszkij Páncélos akadémiát arany medál kitüntetéssel végezte el. A ZMNE-n katonai felsőoktatásban oktatóként, tanszékvezetőként és dékán-helyettesként töltött be beosztásokat.

1987-től bekapcsolódott a Kiss Károly Hadtudományi Klub munkájába. 1989-ben alapítója volt a Láhner György Haditechnikai Klubnak, amelynek 1991-től a mai napig elnöke. Vezetésével a klub 1991-ben csatlakozott az MHTT-hez és munkáját azóta a Társaság keretében végzi. Évente 3-5 szakmai előadást és egy szakmai kirándulást szervez a hadtudományi és a haditechnikai kultúra terjesztése érdekében. Szoros együttműködést alakított ki a Kiss Károly hadtudományi Klubbal és a Polgári Védelmi szakosztállyal. Folyamatosan részt vett a z MHTT elnökségi munkájában, szakmai témákban több alkalommal volt a Társaság konferenciáinak előadója. Alkotó tagja volt a Hadtudományi Lexikon elkészítésének.

Kandidátusi tudományos fokozatát 1990-ben szerezte. 1998-ban négy esztendőre elnyerte a Széchenyi Professzori ösztöndíjat, 2003-ban pedig a Pro Universitate et Stientia díj tulajdonosa lett. 2009-ben 100%-os értékeléssel védte meg MTA doktori értekezését. Tagja az MTA hadtudományi Bizottságának, alelnöke az MTA  logisztikai Tudományos bizottságnak. Több mint 10 egyetemi jegyzetet készített és öt szakkönyve jelent meg haditechnikai és hadtudományi témákban. Publikációi száma meghaladja a 200-at, amelyből 15 idegen nyelven, többségében külföldön jelent meg.

Alapító tagja a Katonai Műszaki Doktori Iskolának, a haditechnika tudományszak vezetője.
Három cikluson keresztül választották meg az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnökévé. 2008-ban vezette az egyetem akkreditációs beadványainak elkészítését. 2009-ben és 2010-ben irányította az egyetem Felsőoktatási Minőségi Díj pályázatának kidolgozását, amelyekkel az egyetem mindkét alkalommal elnyerte az OKM bronz fokozatú elismerő oklevelét.

2009-ben megkapta a Bolyai János gyémánt fokozatú témavezetői díjat, 2010-ben pedig átvehette az 56-os magyar Szabadságharc Lovagkereszt kitüntetést.

A szakma és a hadtudomány, ezen belül a katonai műszaki tudományok elkötelezettje, ismert és elismert kutatója, tudományszervezője és aktív közéleti szereplője.

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2011 Magyar Hadtudományi Társaság