Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Turák János nyá. ezredes

1939-ben született Temesváron. Polgári iskolái után 1961-ben befejezi tanulmányait a Közgazdaságtudományi Egyetemen, okleveles közgazdász lesz. Ezt követően a néphadsereg állományába kerül hivatásos tisztként. A vezérkarnál - gazdasági, anyagtervezési területen - osztályvezetői és csoportfőnök-helyettesi beosztásokat lát el, közben 1981-ben elvégzi a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát. 1989-ben a hadtudomány kandidátusa lesz, címzetes egyetemi docens. 1995-ben nyugállományba vonul. A BKE tanszékvezetőjeként részt vesz az oktatásban, dolgozik tovább.

A Magyar Hadtudományi Társaság alapító tagja, megalakulásakor a felügyelő-bizottság tagja, 1995-től az elnök gazdasági helyettese, majd 1998-tól a felügyelőbizottság elnöke. Tevékenységével jelentősen hozzájárult a Magyar Hadtudományi Társaság gazdasági helyzetének stabilizálásához. Kutatási területe a védelem és gazdaság viszonyrendszere, ezen belül kiemelten a védelemgazdaságtan-elméletek, a magyar hadiipar, valamint a katonai gazdasági tervezés.

E témákban 1964 óta rendszeresen publikál, több mint 60 különféle publikációja jelent meg hazai és külföldi kiadványokban. Rendszeres és aktív szereplője a témáját érintő tudományos rendezvényeknek, előadásait, hozzászólásait a konferenciák kiadott anyagai rögzítik. Az MHTT keretében több tudományos konferenciát szervezett a védelemgazdaság különféle aktuális témaköreiből.

Egyik kezdeményezője és előkészítője, majd a BKE tanszékvezetőjeként irányítója volt a védelemgazdaság egyetemi oktatásának. Szerkesztője, társszerzője az 1996-ban kiadott magyar nyelvű védelemgazdasági Hadigazdaságtan tankönyvnek és a témakör további részeit tárgyaló egyetemi tankönyvnek, a Katonai gazdaságtannak, amely ez évben jelent meg. Legutóbbi munkakörében a védelem gazdasági összefüggéseinek kormányzati szintű feladataiban működött közre, emellett rendszeresen oktat a BKE védelemgazdasági témaköreiben, és széleskörűen működött közre a védelemgazdaságtan ismertetésében az állami, politikai és a szakmai vezetők továbbképzésein.

 

 

 

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság