Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Bemutatkozik a
Magyar Hadtudományi Társaság

Tájékoztató a Magyar Hadtudományi Társaságról

Katonatudósok kezdeményezésére a nyolcvanas évek közepétől működött a Kiss Károly Hadtudományi Klub, amelyet a 19. század egyik tudós katonájának emlékére neveztek így. A klub tagjai kezdeményezték 1990-ben a Társaság megalapítását.

A Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) jelenleg mintegy 600 tagot számláló nonprofit, közhasznú szervezet. Céljai közé tartozik a hadtudomány fejlődésének szolgálata, az egyetemes biztonság problémáinak tudományos vizsgálata; a tudományos eredmények gyakorlatban való alkalmazásának segítése; a hadtudomány és más kapcsolódó tudományterületek iránt érdeklődő, azokkal tudományos igénnyel foglalkozó szakemberek összefogása; megfelelő fórum biztosítása a Társaság tagjai részére ismereteik bővítésére, kutatásaik segítésére, szakmai eredményeik terjesztésére, publikálására, továbbá érdekeik védelmére; a magyar hadtudományi élet hagyományainak ápolása.

A Társaság tagjai 21 szakosztályban, két klubban és két területi tagozatban (együttesen szervezeti egységek) fejtik ki tevékenységüket.

A Társaság tevékenységének (a szervezeti egységek munkájának) koordinálását az elnökség végzi, amelynek tagjai a szervezeti egységek mindenkori elnökei, továbbá hét választott tisztségviselő (elnök, alelnök és öt elnökhelyettes). Küldöttgyűlést évente tartunk, általában márciusban, ezen beszámolunk az előző évben végzett munkáról illetve a pénzügyi helyzetről és elfogadjuk az adott év munkatervét valamint költségvetését.

Az elnökségi ülések közötti szünetekben a napi tevékenység irányítását a héttagú intéző bizottság végzi. A bizottság és az elnökség munkáját a felügyelő, az etikai és a díjbizottság segíti.

A Társaság integráló jellegű szervezet, amely a szélesen értelmezett védelmi szférát fogja össze: tagjai között vannak nem csak katonák, de rendőrök, katasztrófavédelmi szakemberek, a titkosszolgálatok képviselői stb. Ennek megfelelően szerveződnek a szakosztályok és ugyancsak ennek megfelelően tartunk kapcsolatot állami szervekkel (a HM és a Magyar Honvédség vezetőin kívül például a Katasztrófavédelem Országos Parancsnokságával). Ugyancsak kapcsolatban állunk különböző állami szervek (például a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat) Tudományos Tanácsával, civil szervezetekkel, kutatóintézetekkel illetve az MHTT-hez hasonló tudós társaságokkal.

Igen jó kapcsolat és szoros együttműködés fűz bennünket a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez, illetve az egyetem doktori iskoláihoz (Hadtudományi, illetve Katonai Műszaki Doktori Iskola).

Munkánkat, létezésünket támogatja anyagilag a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, illetve hozzájárul a Honvéd Vezérkar által létesített Hadtudományi Alapítvány.

A Hadtudományi Társaság évente két-három központi rendezvényt (konferenciát) szervez, ehhez jön a szakosztályok számtalan rendezvénye.

A Társaság 2010-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. 1990 óta létezünk, és az azóta eltelt időben mindvégig töretlenül követtük a Társaság alapítóinak szándékát: összefogjuk a hadtudomány és a kapcsolódó tudományterületek iránt érdeklődő, azokat gyarapítani kívánó, azok fejlődéséért tenni akaró szakembereket, kutatókat; fórumot biztosítunk írásbeli és szóbeli megnyilvánulásaiknak; szervezzük a tudományos élet ezen szakterületét és biztosítjuk kapcsolatát más szakterületekkel.

Az MHTT égisze alatt jelenik meg évente négyszer a Hadtudomány című folyóirat, amely fórumot kínál katonai, biztonsági és más tudományos elemzések számára. Széleskörűen publikáljuk fiatal kutatók, doktoranduszok cikkeit. Az első húsz évben megjelent számokban több mint nyolcszáz cikk, tanulmány, publikáció került közlésre, amelyek felölelték a hadtudomány és a csatlakozó tudományágak szinte teljes spektrumát. Szerzőink száma meghaladja a kétszázat.

Ami tudományos tevékenységünk másik fő területét illeti, az alapítás óta csak központi rendezvényekből több mint negyvenet szerveztünk, nem beszélve a szakosztályok által tartott több száz szakmai fórumról. A Társaság által kiírt pályázati felhívásokra - évente rendszeresen jelenik meg pályázati kiírásunk - összesen több mint száznegyven pályamű érkezett be, köztük igen színvonalas munkák.

Az MHTT alkalmas és kész - igény esetén - ajánlásokat kidolgozni az általa művelt szakterületeken. Jogosultsággal rendelkezik szakértői cím adományozására, szakértőinek sorában mintegy hetven főt tart nyilván, akiknek névsorát rendszeresen pontosítja.

A Társaság két díjat alapított: a kiemelkedő tudományos illetve tudományszervezői tevékenység elismerését szolgálja a Tanárky-díj, a 35 évesnél fiatalabb tagok tudományos sikereinek elismerését pedig a Korponay-díj. Ezen kívül életmű megkoronázására szolgál az MHTT betűkkel jelölt aranygyűrű, a Társaság legmagasabb szintű elismerése.

A Hadtudományi Társaságnak saját honlapja van (www.mhtt.eu), amelyen közzétesszük alapszabályunkat, történetünket, díjazott tagjaink és szakértőink nevét, továbbá aktuális eseményeinket és rendezvényeinket.

Budapest, 2014 szeptember

Dr. Nagy László
az MHTT elnöke

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság