Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Szabó József nyá. vezérőrnagy

1928-ban született Szentsimon községben. Középiskolai tanulmányai után 1947-ben bevonult a hadseregbe, elvégezte a Kossuth Akadémia repülőtagozatát, 1949-ben avatták alhadnaggyá. 1950-1955 között a Szu. Légierő Akadémián tanult. Ezt követően különböző szintű vezetői beosztásokban dolgozott. Tíz éven át volt az MN repülőfőnökének első helyettese, majd nyugállományba vonulásáig - 1988-ig - repülőfőnöke. Vadászrepülőként közel harminc évig repült motoros és sugárhajtású repülőgépeken.

1969-ben megszerzi a hadtudomány kandidátusa, majd 1988-ban a hadtudomány doktora tudományos fokozatot. Több mint két évtizede aktívan részt vesz a ZMKA- ZMNE és a BME keretében a felsőoktatásban, a tudományos fokozatszerzés és a doktoranduszképzés eljárásaiban, a repülés, az űrhajózás és az űrdinamikai kérdések művelésében.

Másfélszáz fölötti azoknak a cikkeknek, tanulmányoknak a száma, amelyekben szakterülete történetét és mai aktuális kérdéseit dolgozta fel. Több lexikon - űrhajózási, repülési és hadtudományi - összeállításában vett részt kidolgozóként, főszerkesztőként. Szerkesztette a Repülés Világa című szakmai tudományos folyóiratot, jelenleg a magyar repülés évkönyvének a Magyar Szárnyaknak a főszerkesztője. Tagja az MTA IX. osztály Hadtudományi Bizottságának és más tudományos testületeknek. 1990-től - az MHTT megalakulásától - a társaság alelnöke, majd három cikluson át elnöke.

Dr. Szabó Józsefnek több évtizeden át kifejtett oktató-tudományos kutatói tevékenysége és az MHTT élén végzett tervező, szervező, irányító munkája elismeréseként az MHTT elnöksége a Tanárky Sándor-díjat adományozta.

 

 

 

 

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság