Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Móricz Lajos nyá. ezredes

1923-ban született Ludányban. A katonai középiskolai tanulmányait befejezve 1943-ban a Ludovika Akadémia elvégzése után tisztté avatják. 1947-1949 között a hadiakadémián magasabb katonai képesítést nyert. 1954-1958 között az ELTE BTK-n tanári diplomát szerzett.

A második világháborúban a fronton szolgált hegyivadász századparancsnokként. 1945-ben az új magyar hadsereg tagja lesz. A Vezérkarnál és a ZMKA-án 40 éven át különböző operatív vezetői, majd tudomány-szervezői feladatokat lát el. Másfél évtizeden át a TMB Hadtudományi Szakbizottságának titkára, majd elnöke. Az MHTT alapító tagja és első elnöke. 1965-ben a hadtudomány kandidátusa, 1983-ban doktora lesz. Több könyv és számos cikk, tanulmány szerzője, a tudományos közélet aktív résztvevője, az oktatás elismert szaktekintélye.

A haderőreform aktuális kérdései - főként a katonai doktrínát, a haderőrendszert és a területvédelmet érintő témák - kidolgozásában való eredményes részvételéért; a tudományok rendszerében a hadtudomány létét erősítő, helyét, szerepét, kapcsolatát vizsgáló kutatásaiért; a magyar tudományos életben való aktív közreműködésért, ennek részeként a honvédségen belül a katonai elméleti és gyakorlati kérdéseket vizsgáló rendezvényeken és műhelymunkákban való eredményes közreműködésért; a hadtudományi káderképzésben kifejtett munkásságáért és az OKTK-pályázatokon való eredményes részvételéért kapta a megtisztelő díjat.

Dr. Móricz Lajos 2011. december 13-án, 88 éves korában hunyt el.

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2013 Magyar Hadtudományi Társaság