Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

MINDENKI HADTUDOMÁNYA
Előadás sorozat

Folytatódik a szabadegyetem-jellegű előadás-sorozat, amely 2011 tavaszán indult útjára.
A 2011/2012-es "tanévben" 8 előadásra kerül sor, a részvevők a sorozat végén igazoló oklevelet kapnak.

Az előadások minden hónap (első alkalommal október) második csütörtökjén 17 órakor kezdődnek a HM Bessenyei György Kulturális és Üdültetési közhasznú nonprofit Kft. épületében (Stefánia út 34.)

Az őszi program:
Október 13.: Az űrkutatás és a hadtudomány - a világűr katonai felhasználása
(Dr. Szabó József ny. vezérőrnagy, a Társaság örökös tagja).
- mennyiben békés és mennyiben katonai célzatú az űrkutatás?
- az amerikai, a szovjet (orosz) illetve a kínai űrkutatás sajátosságai
- fegyverek elhelyezése a mesterséges holdakon?

November 10.: A közel-keleti régió jelenlegi biztonságpolitikai értékelése
(Dr. Kis-Benedek József  ny. ezredes, a Társaság elnökhelyettese).
- a válság regionális és lokális oldala, politikai, katonai, etnikai és vallási vonatkozásai
- a Palesztín Állam kikiáltásának és elismerésének esélyei, következményei
- kinek az oldalán áll a több igazság?

December 8.: A robothadviselés jelene és jövője - tények és dilemmák
(Dr. Ványa László mk. alezredes, a Társaság elnökhelyettese).
- egy kis "robot-történelem"
- robotok korunk hadviselésében - úton a hibrid haderő felé
- etikai, hadijogi dilemmák - a robotfogalom csődje?

Korábbi előadások:
2011 március: Az információs hadviselés (Dr. Haig Zsolt mk. ezredes és Dr. Kovács László mk. alezredes)
2011 április: A hadtudomány új kutatási irányai (Dr. Nagy László ny. ezredes)
2011 május: A pszichológiai hadviselés és a hadtudomány (Dr. Bolgár Judit ny. ezredes)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2011 Magyar Hadtudományi Társaság