Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

EGYSZERES könyvvitelt vezető egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege

2005. év

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év( ek ) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A. Befektetett eszközök (2-4 .sorok )

2.

I . IMMATERIÁLIS JAVAK

3.

II . TÁRGYI ESZKÖZÖK

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

5.

B. Forgóeszközök (6-9. sorok)

5 .991

6 .021

6.

I . KÉSZLETEK

4 .313

4 .120

7.

II . KÖVETELÉSEK

24

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

1 .678

1 .877

10.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5 .sor )

5 .991

6 .021

11.

C. Saját tőke (12-16. sorok)

5 .991

5 .751

12.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

260

260

13.

II. TÓKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

5 .023

5 .268

14.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

15.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL

708

223

16.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

17.

D. Tartalék

18.

E. Céltartalékok

19.

F. Kötelezettségek (20-21. sorok) (pályázat)

270

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

270

22.

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN

(11. + 17. + 18. + 19. sor)

5 .991

6 .021

Budapest, 2006. február 7-én.

Nagy László s .k.
e gyéb szervezet vezetője

Jóváhagyta: az MHTT 2006. március 31-ei küldöttgyűlése.

 

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2005. ÉV

 

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év( ek ) helyesbítései

Tárgyév

a

B

C

d

e

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I.+II.)

10 .530

9 .568

2.

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK

(1.+2.+3.+4.+5.)

10 .530

9 .568

3.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

7 .080

7 .300

4.

a) alapítótól

5.

b) központi költségvetéstől

5 .000

5 .000

6.

c) helyi önkormányzattól

7.

d) társadalombiztosítótól

8.

e) egyéb ( Szponzor ,MTA ,Alapító )

2 .080

2 .300

9.

f) továbbutalási céllal kapott

10.

2. Pályázati úton nyert támogatás

1 .600

990

11.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

53

14

12.

4. Tagdíjból származó bevétel

931

838

13.

5. Egyéb bevégtel ( szja 1%, kamat)

866

426

14.

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

15.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.)

16.

1. Pénzügyileg rendezett bevételek

17.

2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

18.

C. Tényleges pénzbevételek (A./1.+B./1.)

10 .530

9 .568

19.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A./II.+B./II.)

20.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

9 .820

9 .345

21.

  1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

9 .820

9 .345

22.

Ebből: továbbutalt támogatás

23.

  1. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

24.

  1. Ráfordítást jelentő elszámolások

25.

  1. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

26.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

27.

  1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

28.

  1. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

29.

  1. Ráfordítást jelentő elszámolások

30.

  1. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

2005. ÉV

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év( ek ) helyesbítései

Tárgyév

a

B

C

d

e

31.

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (±1. ±2.)

710

223

32.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E/1.-E/4.)

33.

  1. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F/4.

34.

H. Nem pénzben realizált eredmény (±1. ±2.)

35.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./II.-E/2.-E/3.)

36.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./2.-F./2.-F/3.)

37.

I. Adózás előtti eredmény (B./1.-F./1.) ±H/2

38.

J. Fizetendő társasági adó

39.

K. Tárgyévi eredmény

710

223

40.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+ A ./II.)-(E/1.+E/2+E./3..)

710

223

41.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (I - J)

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

42.

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

2 .266

43.

1. Bérköltség

44.

Ebből : - megbízási díjak

45.

- tiszteletdíjak

46.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

2 .092

47.

3. Bérjárulékok

174

48.

B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások

6 .980

49.

C. Értékcsökkenési leírás

50.

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

99

51.

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

52.

F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege

329

Budapest, 2006. február 7.-én.

Dr. Nagy László s .k.
egyéb szervezet vezetője

Jóváhagyta az MHTT 2006. március 31-ei küldöttgyűlése.

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság