Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Kovács Jenő nyá. altábornagy

 

1929-ben született. 1948-ban önkéntes sorkatonaként vonult be a honvédségez, s a néphadseregből 1988-ban ment nyugdíjba altábornagy rendfokozattal. 1949-ben avatták tisztté. Elvégezte a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát (1953) és a szovjet Vezérkari Akadémiát (1964). A hadtudomány kandidátusa (1969). Húsz éven át tanított harcászati vezetőtanárként, hadműveleti tanfolyam-vezetőként és az akadémia parancsnokának tudományos helyetteseként. Csapatnál gépesített lövészhadosztály parancsnoka volt. Szolgálatának utolsó évtizedében a felső politikai és katonai vezetőtestület tagja volt.

Tudományos kutatásainak területe a hadművészet. E tudományterület alapvető témakörében (találkozóütközet, áttörés) elért eredményeit külföldi folyóirat is (Vojennaja Miszl) közölte és tudományos produktumoknak minősítette. Kandidátusi értekezésének megvédése óta 46 tanulmánya jelent meg. Díjnyertes pályamunkák szerzője és az MHTT első díjat nyert pályázója.

1967-ben a Magyar Néphadsereg II. tudományos konferenciájának referátumában elsőként adta elő a Magyarország földrajzi adottságaiból fakadó, s nemzeti érdekeinek jobban megfelelő katonai doktrína gondolatát. E hadászati problémát a magyar hadsereg - a szövetségen belül egyedülálló átszervezéséig - (1986, 1987) folyamatosan művelte. A 70-es években látóköre kibővült a geopolitika ismeretvilágával és a Közép-Európa viszonyaira épülő szovjet hadművészettől lényegesen eltérő (angolszász) had-elmélettel, s a 80-as évek végétől kutatásainak tárgya a geopolitikával szélesedett ki és a nyugati hadikultúrák szemléletével is gazdagodott. Tanulmányaiban a magyar hadtudomány céljait szolgáló kutatási módszereinek fejlődése tükröződik.

A 90-es években hosszú távú kutatási programba kezdett Magyarország önállóvá váló katonai stratégiájának feltárása céljából. E téma geopolitikai, hadművészeti alapjait kutatja és a probléma komplex vizsgálatában a hadtörténelem és a katonaföldrajz tudós képviselőit is bevonja. Munkájának eredményei a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia tudományos könyvtárában lelhetők fel.

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság