Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Király László

Dr. Király László a hadtudomány kandidátusa, az MHTT alelnöke, a Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztály elnökségi tagja.

Király László 1971-ben végzett villamosmérnökként, majd 1986-ban gazdasági mérnöki oklevelet szerez. 1994-ben a hadtudomány kandidátusa (CSc.) fokozatot éri el. Értekezését "A gazdaság védelmi felkészítésének (gazdaságmozgósítás) egyes kérdései a tervgazdaságból a szociális piacgazdaságba átmenet időszakában" címmel védi meg. 2009-ben címzetes egyetemi docens címet szerez a ZMNE-n. Idegennyelv ismerettel orosz, spanyol és német nyelvekből rendelkezik.

1994-től a Magyar Hadtudományi Társaság tagja. A Védelemgazdasági Szakosztály elnöke 2001-2010 között, majd a Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztály elnökségi tagja 2010-től. A Hadtudomány folyóirat szerkesztőbizottság tagja 2004-től.

Számos magyar és idegen nyelvű publikáció szerzője és társszerzője.
Legfontosabb publikációi:

  • Védelemgazdasági ismeretek, ZMNE egyetemi jegyzet, 2009, Medveczky Mihállyal társzerzőként;
  • Hadigazdaságtan: A védelemgazdaság makrofolyamatai, BKÁK egyetemi tankönyv, 2003, társzerzőként Turák Jánossal, Fodor Péterrel és Nógrádi Györggyel.

Tudományos cikkek:

  • Király László - P. Fodor, Jászay Béla, Lakner Zoltán: Some aspects of military economy in Central Eurpe, UNOB, Brno, Czech Republic, 2009.
  • Király-Fodor-Jászay-Lakner (szerk.): Missziós feladatok védelemgazdasági nézőpontból, Hadtudomány 2008.
  • Király László - Lakner Zoltán: Foreign Missions- a defence economics approach-lessons and experiences, based on an international conference, UNOB, Brno, Czech Republic, 2008.
  • Király László: Die Planung: ein möglicher Ausweg aus dem Chaos, Berlin 2007.
  • Király László: A gazdaságfelkészítés védelemgazdasági összefüggései változó világunkban, Biztonságpolitikai Központ, Szeged, 2004.
  • Király László - Jászay Béla: Az új védelmi képesség gazdasági-védelemgazdasági vonatkozásai, Biztonságpolitikai Füzetek, 2003.
  • Király László: Az erőforrások hatékony felhasználásának tervezése a védelmi szférában különös tekintettel a pénzbeni erőforrásokra, OKTK Kutatás, 2003.

Társadalmi és tudományszervező tevékenysége is jelentős. Az MHTT elnökségében és a Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztályban vezetőségi tagként végzett tevékenysége mellett a más tudományos-társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartást, tudományszervezési és utánpótlás nevelési feladatokat is ellát. Jelenleg a ZMNE Hadtudományi Doktori Iskolájában 2007 óta témát vezet, három doktorandusz témavezetőjeként is tevékenykedik. Mindezek mellett Msc. illetve Bsc. szintű képzésben résztvevő hallgatókat oktat a ZMNE-n.

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2011 Magyar Hadtudományi Társaság