Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Horváth István nyá. ezredes

1928-ban született. 1949-ben vonult be a hadseregbe. 1950-ben tisztté avatják, majd csapatoknál szolgál alegység-parancsnoki beosztásokban. 1953-1956. között elvégezte a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát. 1957-től a VK Hadműveleti csoportfőnökségre került hadműveleti tiszti beosztásba. 1958-tól - három évtizeden át - a hadtudomány, a katonai szakirodalom elkötelezettjeként szerkeszti, majd főszerkesztő-helyettesként, főszerkesztőként tervezi, szervezi, irányítja a HM központi katonai elméleti folyóiratának, a Honvédelemnek a kiadását. A szerkesztési munka mellett részt vett a hadtudományi szakirodalmi tájékoztatási rendszer elméleti alapjainak lerakásában, a hadsereg egészét átfogó - ma is helytálló - információs rendszer működtetésében, a szakkönyvtárak együttműködési hálózatának szervezésében. Mindezzel hasznosan szolgálta a katonai elmélet fejlesztését, hozzájárult a tapasztalatok feldolgozásához, a hadtudományi kutatómunka kiteljesedéséhez, a ma tudósai útjainak egyengetéséhez.

A Magyar Hadtudományi Társaság megalakulását követően - két szakosztály aktív tagjaként - a Társaság folyóiratának létrehozásában szerzett érdemeket, majd a kezdetektől annak szerkesztője, 1993-tól főszerkesztője lett. Eredményesen munkálkodott a folyóirat színvonalának növelésében, elismertségének folyamatos emelkedésében. Szerkesztői munkássága során a fiatal kutatókat főként publikációs lehetőségek biztosításával segítette.

A folyóirat-szerkesztői munkán túlmenően számos kiadvány - konferencia-anyagok, tematikus összeállítások, a HM és a HVK tudományszervező osztályainak kiadványai - szerkesztője volt. E tevékenysége széles körű ismertséget és elismertséget biztosított számára, amit jól hasznosított Társaságunk megismertetése és elismertségének növelése érdekében. A tudományszervező munka terén elért eredményeiért kapta a megtisztelő díjat.

 

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság