Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Héjja István nyá. ezredes

1942-ben született Szentesen. A kereskedelmi technikum elvégzése után 1960-ban bevonul a hadseregbe. 1964-ben az Egyesített Tiszti Iskola elvégzése után tisztté avatják. 1969-1972 között a ZMKA-n tanul. A tiszti iskolai, illetve az akadémiai tanulmányai után csapatnál hadműveleti tiszt, majd egységparancsnok. 1979-tol a ZMKA-n tanár. A rendszerváltás után részt vesz a vezérkari képzés előkészítésében, 1996-ig ezt a tanfolyamot vezeti. 1990-től egyetemi docens. 1993-tól a hadászati, majd 1999-től a felderítő tanszék vezetője. Közben 1996-tól a biztonság- és védelempolitikai szakért felelős vezető oktató és a PhD-program "C" studium tematikájának kidolgozója.

Kutatási területe a hadtudomány, a hadügy hazai és nemzetközi problémáinak vizsgálata, Magyarország biztonsági környezetének értékelése, a válságkezelés, a hadműveleti tervezés és alkalmazás vezetésének felderítőtámogatása szempontjából. Kutatási eredményeit több könyvben és mintegy 130 tanulmányban, cikkben összegezte, publikálta.

Az MHTT alapító tagja. 1991-97 között a felügyelőbizottság titkára, elnöke. 1997-től a társaság elnökének tudományos helyettese. Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottság elméleti munkacsoportjának tagja.

Az oktatás széles területeire kiterjedő szervező, kidolgozó, oktató és irányító munka mellett, aktívan rész vesz a társaság közösségi életében és az elnök tudományos helyetteseként a kutatás tervezésében, szervezésében és eredményeinek értékelésében, hasznosításában.

 

 

 

 

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság