Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Hajma Lajos nyá. ezredes

1927-ben született. Katonai végzettsége: 1952-55. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 1968. ZMKA hadműveleti tanfolyam. 1972-ben a hadtudomány kandidátusa. Katonai szolgálatának kezdete: 1948. április 10. Tisztté avatása: 1949. július 16. 1965-1989. között a VK. 2. Csoportfőnökség osztályvezetője. 1989-1991. között a Honvéd Vezérkar osztályvezetője. Katonai attaséi szolgálaton: 1972-76. London, 1980-85. Peking. Nyelvismeret: angol felső-, orosz középfok. Tudományos munkával intenzíven 1962 óta foglalozik (pl. a Honvédelem szerkesztőbizottságának tagja, a folyóirat idegen hadseregek rovatának vezetője).

Publikációi: Nyugati szakírók a háborúról, Zrínyi Kiadó, 1968. - Az Egyesült Államok katonai doktrínája, Zrínyi Kiadó, 1972. - Stratégiai célok, katonai doktrínák, Kossuth Kiadó, 1984. Továbbá számos cikk és tanulmány. Az MHTT-nek alapító tagja. 1993-1995. között a Társaság felügyelőbizottságának tagja, 1997 óta elnökhelyettes. A biztonságpolitikai szakosztály alelnöke, jelenleg elnöke, a Kiss Károly Klub tagja. A Hadtudomány folyóiratban számos cikke jelent meg. Az utóbbi években több tanulmánya a Társaság pályázatán díjat nyert, és az OKTK keretében is kutatást vállalta fel és eredményesen teljesítette.

Több mint három évtizede folytat intenzív tudományos tevékenységet (cikkek, tanulmányok, tankönyvek, könyvek és pályázatok). Fő kutatási területe a nyugati (USA-NATO) hadkultúra, ezen belül a biztonságpolitika, a katonai stratégia, katonai doktrína, a nyugati katonai integráció kérdéseinek tanulmányozása és hézagpótló feltárása. Az MHTT-nek alapító tagja, sikeresen és kezdeményezően vesz részt a Társaság szervezeti életében.

 

 

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság