XXII. évfolyam
1-2. szám
2012. március

TARTALOM

Dr. Pataky Iván nyugállományú ezredes emlékére

HADTUDOMÁNY-HADÜGY

Simai Mihály:
A korszerű haderőfejlesztés nemzetközi tendenciái (2. rész)

Ács Tibor:
Tanárky Sándor hadtudományi életművének irodalmáról. Konstansok és változók a jeles tudós életrajzának kutatásában (1. rész)

BIZTONSÁGPOLITIKA

Deák Anita-Deák János:
Az oroszországi föderáció fegyveres erői átalakításának helyzete, az abból levonható következtetések

Répási Krisztián:
A dzsihádista mozgalom térnyerése a gázai övezetben

Vekerdi Zoltán:
A biztonság értelmezésének változása

KATONAI MŰVELETEK

Wagner Péter:
A shahabuddini csata

VÉDELEMGAZDASÁG

Németh Gergely:
A globális pénzügyi-gazdasági válság hatása az európai régió fegyverkezési volumenére és biztonságára

KIKÉPZÉS-FELKÉSZÍTÉS

Kiss Gabriella:
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara Nyelvoktatási Központjának jelene és jövője

KATONAI ÉS HADIJOG

Farkas Ádám:
Jogtörténeti adalékok a büntetőkodifikáció katonai büntetőjogi kérdéseihez

KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ

Panajotu Kosztasz:
Angol nyelvkönyvek a katonai szaknyelv oktatásában

A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ESEMÉNYEI

A Magyar Hadtudományi Társaság 2012. évi küldöttgyűlése

FÓRUM

Boda Mihály:
A terrorizmus morális megítélése

Bányász Péter:
A közösségi média szerepe a 21. század hadseregeiben

Ujházi Lóránd:
A migráció, mint biztonsági kihívás és a Vatikán válaszai a menekültkérdésre

ABSRACT