Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

M E G H Í V Ó

A Magyar Hadtudományi Társaság Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztályának vezetősége tisztelettel meghívja Önt

A 2009-es évzáró, beszámoló szakosztályülésére.

A szakosztályülés kezdésének időpontja: 2010. január 12. (kedd) 1400.
Helyszíne: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11) „A” épület 8. em. Bolyai tanácsterme (a volt 828. sz. tanácsterem).

A tervezett napirend:
1. Szakmai előadás: Információbiztonsági laboratórium kialakítása és lehetőségei az oktatásban, kutatásban.
Ea: Dr. habil. Kovács László mk. őrnagy és Szabó András mk. hadnagy

2. A Szakosztály vezetőségének beszámolója a 2009. évi munkáról, a három éves tevékenység összefoglalása, javaslat a 2010. évi munkatervre és az MHTT által adható elismerésekre.
Ea.: Dr. Ványa László okl. mk. alezredes, elnök
Vita, a beszámoló és a munkaterv elfogadása.

3. A Szakosztály vezetőségének újraválasztása
Beterjesztő: Dr. habil. Haig Zsolt mk. alezredes, a Jelölő Bizottság elnöke

A 2010. évi Küldöttgyűlés küldötteinek megválasztása.

Tájékoztatom a Tisztelt Tagságot, hogy a Szakosztály vezetőségének soron következő újraválasztása ezen a szakosztályülésen esedékes.
A választást a két főből álló Jelölő Bizottság készíti elő.
Elnök: Dr. habil. Haig Zsolt mk. alezredes /Tel.: 432-9000/29-343, HM 29-343,
e-mail: haig.zsolt@zmne.hu
Tag: Dr. Németh András okl. mk. százados /Tel.: 432-9000/29-238, HM 29-238,
e-mail: nemeth.andras@zmne.hu /
A választás során elnököt, titkárt és 3 vezetőségi tagot kell titkosan megválasztani.

Kérem, hogy javaslataikat legkésőbb a szakosztályülés kezdetéig juttassák el a Jelölő Bizottság valamelyik tagjának. További javaslatok beterjesztésére a szakosztályülésen még lesz mód.

Az MHTT Közgyűlése a 2/2008. sz. számú határozatával az MHTT éves tagdíját 2009. január 1-jétől aktív tagjainak 4000 Ft-ban, nyugdíjas és egyetemi hallgató tagjainak 2000 Ft-ban állapította meg.

Kérem a Tisztelt Szakosztálytagokat, hogy a 2010. évi esedékes tagdíjbefizetésnek a Hadtudomány c. folyóirattal együtt kapott postai utalványon, vagy átutalással 2010. április 30-ig szíveskedjenek eleget tenni. A tagdíjat megbízással, vagy átutalással is be lehet fizetni a Magyar Hadtudományi Társaság K&H 10200854-32570715-00000000 bankszámla számára. Aki tagdíjhátraléka miatt nem kapta meg a csekket sem, annak a szakosztályülésen is tudunk biztosítani. A tagdíjfizetés elmulasztása esetén 2010-ben a Hadtudomány c. folyóiratot a Társaságnak nem áll módjában megküldeni.

Kérem, a Tisztelt Szakosztálytagokat, hogy egy vanya.laszlo@zmne.hu e-mail címre írt elektronikus levél segítségével adja meg (pontosítsa) elérhetőségét, hogy a hagyományos levelezést minél nagyobb mértékben kiválthassuk az elektronikus levelezés nyújtotta lehetőségekkel, felgyorsíthassuk a hírek továbbításának ütemét.

Tájékoztatom továbbá, hogy a ZMNE 2008. őszén új, elektronikus kártyás beléptető rendszert vett alkalmazásba. Aki ilyen új kártyával nem rendelkezik, az az egyetemre való belépéskor a kapus szolgálattól egy arcképes igazolvány ellenében kap egy vendégkártyát, amit majd kifelé menet vissza kell cserélni.

Kérem, hogy a belépéskor jelezzék a kapusoknak, hogy a rendezvény az „A” épületben lesz, mert oda egy arra feljogosított kártyafajtával lehet csak belépni. A kártya használatakor figyelemmel kell lenni, hogy csak egy személy használja, és minden belépéshez kell egy kilépésnek is tartoznia.

 

Budapest, 2009. december 18-án.

          Eredményekben gazdag, boldog Új Esztendőt kívánva, tisztelettel:

Dr. Ványa László okl. mk. alezredes
az MHTT EIR szakosztály elnöke

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | ©2008 Magyar Hadtudományi Társaság