Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Dombrády Lóránd

1931-ben született Szatmárnémetiben. Gimnáziumi érettségi, illetve a pedagógiai főiskola, majd a József Attila Tudományegyetem bölcsészkarának elvégzése után a TIT központban dolgozott. 1972-től a Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudományos főmunkatársa, majd 1991-ig, nyugállományba vonulásáig az intézet igazgatója.

Az elmúlt, közel négy évtizedben kiemelkedő eredménnyel és nagy aktivitással vett részt a hadtudományi kutatómunkában és ismeretterjesztő tevékenységben. Megjelent könyveivel és tanulmányaival jelentősen hozzájárult a magyar hadtudomány tekintélyének növeléséhez. Civilként, tartalékos főhadnagyként a hazai hadtudomány egyik közismert alakja, aki kivívta mind a civil, mind a katonai tudományos körök elismerését és megbecsülését.

Újabb kutatási eredményeit összegzi az ezredfordulón megjelent Katonapolitika és hadsereg, 1920-1944 címu muben, amelyben új tényeket, összefüggéseket ismerhet meg az olvasó a magyar katonapolitika és katonai stratégia elemeinek és tartalmának korábbi alakulásáról, máig hasznosítható tanulságairól.

Fentiek alapján dr. Dombrády Lórándnak kimagasló hadtudományi alkotó munkájáért az MHTT elnöksége a Tanárky Sándor-díjat adományozta.

 

 

 

 

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság