Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Csabai Károly nyá. ezredes

1932. május 19-én született Drávasztarán. Középiskola után a Hadtáp Tiszti Iskola parancsnoki tagozatát kiváló eredménnyel végezte el és főhadnaggyá avatták. 1953-1957 között a SZU Hadtáp és Közlekedési Akadémiát kiváló eredménnyel végezte el. 1957-től 1973-ig a Honvédelmi Minisztériumban dolgozott beosztott főtisztként és osztályvezetőként. Ezt követően különböző vezetői beosztásokat látott el (MH tábori hadtápfönök, központi mozgósítási törzsparancsnok), 1984-ben ezredesként ment nyugállományba. 1963-ban megszerezte a hadtudomány kandidátusa tudományos fokozatot. 1995-2000 között részt vett a ZMNE a haderőszervezési és logisztika történeti tárgyak oktatásában, a tudományos fokozatszerzés és a doktorandusz képzés eljárásaiban. Több, mint száz cikket, tanulmányt, pályázatot írt. Részt vett számos hadtudományi kutatási feladatban, kiemelten az önkéntes haderő létrehozását elméletileg előkészítő kutatómunkában és a 250 éves MH szervezeti változásainak feldolgozásában. Alapító tagja a Magyar Hadtudományi Társaságnak, aktívan részt vesz a Társaság tudományos tevékenységében előadások tartásával, tanulmányok megjelentetésével. Az MHTT Elnöksége a hadtudomány terén huzamosabb időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként dr. Csabai Károly, nyá ezredesnek, a hadtudomány kutatójának Tanárky Sándor-díjat adományozott.

 

 

 

 

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság