Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Bognár Károly nyá. ezredes

1926-ban született Lepsényben. Polgári iskolai tanulmányai, majd gimnáziumi érettségi után 1948-ban vonul be a hadseregbe. 1949-ben avatják tisztté a Kossuth Akadémián. 1959-1962. között elvégzi a ZMNKA-t. 1968-ban a hadtudomány kandidátusa, majd 1974-ben a doktora lesz. ZMKA-tanulmányai előtt és után, több éven át a csapatoknál szolgál, majd a Vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökségén lát el különböző beosztásokat. Néhány éves külszolgálat után 1982-ben nyugállományba vonul.

Szolgálati feladatit kiválóan ellátó katona a biztonság-és védelempolitika, hadászati kérdések ismertpublicistája. E témakörből 10 könyve és kétszázat közelítő tanulmánya, cikke jelent meg. A megtisztelő Tanárky-díjat 1997-ben kapta a biztonság és védelem alapkérdéseinek kimunkálásában való alkotó aktív részvételéért, valamint a haderőreform megoldási módozataival foglalkozó színvonalas tanulmányaiért. Írásai és hozzászólásai révén a Társaság ismert és elismert személyisége.

Súlyos betegsége ellenére mindig voltak és még ma is vannak a 85. évébe lépő kutatónak a honvédelemmel, a honvédség fejlesztésével kapcsolatos hasznos gondolatai.

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság