Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

Az MHTT Tanárky-díjasa

Dr. Ács Tibor nyá. ezredes

1931. november 6-án született Budapesten. Katonai Akadémiát és az ELTE történelem-könyvtár szakát végezte el. 1950 novemberétől 1991 májusáig szolgált a hadseregben és ezredesként került nyugállományba. Katonai pályáját a honi légvédelem rádiótechnikai csapatainál kezdte, majd a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián tanári, a Hadtörténeti Intézetben hadtörténészi és szekcióvezetői, a Zrínyi Katonai Kiadóban irodalmi vezetői és igazgató-első helyettesi, a Honvédelmi Minisztériumban tudományos tanácstitkári beosztásban és végül a Hadtörténelmi Közlemények főszerkesztőjeként dolgozott.

Tudományos munkával közel negyven éve foglalkozik. 1966-ban az ELTE-n summa cum laude eredménnyel nyerte el a bölcsésztudományi doktori címet és 1982-ben sikeres védés után kapta meg a hadtudomány kandidátusa, majd 1994-ben a hadtudomány doktora fokozatot. 1996-ban Zrínyi-díjban részesül. Kutatási területe: az 1848-1849. évi magyar polgári forradalom és szabadságharc hadtörténete; a XIX. századi magyar hadtudomány története, és e század történelmi személyiségeinek katonai szolgálata és hadügyi nézetei. E témákból számos írása és könyve jelent meg. Rendszeresen szerepel a hazai és a nemzetközi tudományos konferenciákon, valamint a televízióban és a rádióban is.

A tudományos közéletben részt vesz: az MTA II. Osztálya Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottságának tagja, a IX. Osztály Hadtudományi Bizottságának titkára, az MTA Királysír Bizottságának, az MTA II. Osztálya Történettudományi Bizottsága Hadtörténeti Munkacsoportjának és az OTKA Társadalomtudományi Kollégiuma tudomány- és technikatörténeti zsűrijének tagja. 1975-1990. között a TIT Országos Hadtudományi választmányának, a TIT Budapesti Elnökségének tagja, a TIT Budapesti Hadtudományi Szakosztályának elnöke volt. Tagja a Magyar Történelmi Társulatnak, a TIT-nek. A Magyar Hadtudományi Társaság Hadtudomány elméleti és történeti szakosztályának elnöke. A XIX. századi magyar hadtudománytörténet feltárásában végzett munkásságáért és iskolateremtő szerepéért, sokoldalú tudományszervező tevékenységéért - elsőként - megkapta a Magyar Hadtudományi Társaság Tanárky Sándor-díját.

 

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság