Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

MEGEMLÉKEZÉS

A Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület (Kiskunfélegyháza) 2011. július 5-én hadtudományi-hadtörténelmi emlékülést tartott Dr. Simon Sándor nyugállományú altábornagy, Professzor Emeritusz halálának tizedik évfordulója alkalmából. Az emlékülés fővédnöke Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke volt.

A megemlékező ülésen mintegy hetvenen vettek részt, többségében egykori bajtársak illetve azok házastársai. Jelen volt Simon Sándor özvegye, Ilona asszony is.

Napirend előtt Fekete Anna nyugállományú zászlós, a Bajtársi Egyesület elnöke megnyitotta azt a festmény- illetve könyvkiállítást, amely Simon Sándor legfontosabb alkotásaiból kínált ízelítőt. A programot egy szavalat vezette be Rácz Szabó Zoltán zászlós előadásában.

Az emlékülés levezető elnökének tisztét Deli József nyugállományú ezredes, az Egyesület tiszteletbeli elnöke, a megemlékező rendezvény fő szervezője vállalta. A hivatalos megnyitót is Deli ezredes tartotta, aki röviden megindokolta, miért vállalkozott a Bajtársi Egyesület egy hadtudományi-hadtörténelmi emlékülés megrendezésére, egyben méltatva Simon Sándor katonaként, katonatudósként, parancsnokként és tudományos-közéleti szereplőként végzett tevékenységét.

Az emlékülés megnyitója után Professzor Dr. Padányi József mk. ezredes a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem polgárainak nevében virágcsokrot nyújtott át az özvegynek.

Bevezető előadást Simon altábornagy hadtudományi munkásságáról Benkő Tibor vezérezredes tartott. Kiemelte, hogy egy szorgalmas, odaadó, áldozatkész ember életpályája áll előttünk példaként. Elmondta, hogy Simon Sándor 1975-ben védte meg kandidátusi, 1986-ban pedig doktori értekezését, a hadtudományi gondolkodás kiemelkedő alakjává vált, előremutaó, lényegretörő és az új iránt fogékony nézeteket képviselt. 1976 és 1982 között hadosztályparancsnokként tevékenykedett Kiskunfélegyházán, a hadosztály tudományos tanácsának elnöke volt, kutatta a törzsmunka módszertanát. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia parancsnokaként 1982-91 között betöltötte a Tudományos Minősítő Bizottság elnöki tisztét, megalapozta és beindította a doktori képzést.

Professzor Dr. Szabó Miklós nyugállományú altábornagy Simon Sándornak a tisztképzés korszerűsítése terén kifejtett munkásságát, az 1982-91 közötti időszakot tekintette át. Személyes élményekkel színesített előadásában olyan témákat érintett, amelyek jellemezték Simon Sándort, az embert, a hadtudóst, a parancsnokot (gondoskodás a beosztottakról, a hallgatók sokirányú képzése, beleértve az újszerű zárógyakorlatokat, a katonapolitikai kutató- és előadó csoport létrehozása az MTA Tudományos Tanácsa mellett, a ZMKA jogosultságának "megszerzése" a doktori képzésre, a tudományos kutatóhely rangjának kivívása stb.). Kiemelte, hogy Simon altábornagy egyike volt a ZMKA 1988-ban első alkalommal kinevezett öt professzorának.

Kelemen József nyugállományú altábornagy egykori beosztottként emlékezett Simon Sándorra. Elmondta, mekkora jelentőséget tulajdonított Simon altábornagy a beosztottak jó értelemben vett fejlődésének-nevelésének, a hagyományőrzésnek, egyáltalán a hazafias nevelésnek. Az egyesülési törvény megjelenése után kezdeményezője volt a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége megalakításának a nyugdíjas klubok bázisán (1990). Ugyancsak nevéhez fűződik a katonanemzedékek találkozóinak megszervezése (első alkalommal 1991-ben).

Az emlékülés után a részvevők a kiskunfélegyházi temetőben koszorúkat helyeztek el Simon Sándor sírhelyén. Ezt követően került sor az ebédre, amely keretül szolgált egy tartalmas baráti-bajtársi beszélgetéshez.

A Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület kezdeményezésére méltó módon emlékeztünk meg egy kiemelkedő katonai vezető és katonatudós halálának évfordulójáról.

Hozzáteszem: Simon Sándor sokoldalú tevékenységére jellemző, hogy 1990-ben elfogadta Dr. Móricz Lajos nyugállományú ezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság alapító elnöke felkérését, és elvállalta a Hadtudomány című folyóirat szerkesztő bizottsági elnökének tisztét (amelyet a folyóirat kiadásának első évében, 1991-ben töltött be).

Kiskunfélegyháza-Budapest, 2011. július 6.

Dr. Nagy László nyugállományú ezredes
Magyar Hadtudományi Társaság, elnök

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | C2011 Magyar Hadtudományi Társaság