Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Tagság!  Tisztelt Érdeklődők!

Meghívjuk Önt tagtoborzó, ujjászervező szakosztályi ülésünkre. A Magyar Hadtudományi Társaság ez év november 17-én ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját. A társaság munkájában szinte a kezdetektől részt vesz szakosztályunk. Jogelődünk a Kiképzési, Nevelési és Felkészítési Szakosztály 1992-ben alakult a Magyar Honvédség Parancsnokság Szárazföldi és Kiképzési Főcsoportfőnökségének bázisán.  A honvédségi humánpolitikai munka komplexebbé válásával (ezt kifejezte az 1995-ben létrejött a Humán Főcsoportfőnökség is) a változások leképződtek tagságunkban, illetve tevékenységünkben is. Ekkortól működünk Humánerőforrás- fejlesztési Szakosztály néven.

A profilváltásnak megfelelően módosult, illetve bővült tagságunk szakmai összetétele, gazdagodott a vizsgálandó témák köre is. Szakmai munkánk központjában a haderő átalakításának, fejlesztésének és az állományszerkezet változásának kérdései, illetve az önkéntes haderő személyi állományt érintő kihívásai álltak. Tagságunk jelentős része közvetlenül is bekapcsolódott a különböző védelmi felülvizsgálatok tervező munkáiba. Ezen túl szakosztályi kapcsolatunk van a Humán Szakemberek Országos Szövetségével.

Jelenleg kettős kihívás előtt állunk. Egyrészt a korábbi szervezeti változásokhoz is kapcsolódóan lezajlott egy generációváltás, sokan kiléptek. Másrészt egyéb szakirányokból kaptunk megkereséseket profilbővítésre (igazgatási területek, szervezés, vezetés, stb).

A napirendre tűzött vitatémákon túl fórumainkon rendszeres tájékoztatást kaptunk a honvédség illetékeseitől azokról az aktuális kérdésekről, feladatokról, amelyek a honvédség előtt állnak. Az évek során szorosabbá vált a kapcsolatunk a Honvédelmi Minisztérium kutató intézményeivel is

Tisztelettel kérjük, hogy megjelenéseddel segítsd elő szakosztályunk, mindannyiunk épülését szolgáló, szakmai műhelyként való működését. Újjáalakuló  rendezvényünkön a Humánpolitikai Főosztály részéről Scharek Ferenc  főosztályvezető- helyettes "A humánpolitikai munka aktuális kérdései" címmel ad tájékoztatást a honvédelmi tárca elképzeléseiről a humán tevékenységet illetően.

- a rendezvény időpontja: 2010. december 09. 14.00
-helye: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 1-es épület fsz-i tanácsterem

Tájékoztatásul jelezzük, hogy szakosztályi munkánk műhelymunka és nem értekezlet jellegű.

Budapest, 2010. november 19.  

Üdvözlettel:

Dr. habil. Krizbai János ny. ezredes sk. 
elnök 

Hegedűs Henrik alezredes   sk. 
mb. titkár  

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | ©2009 Magyar Hadtudományi Társaság