Levél az MHTT részéreWeb MHTT

Az MHTT elérhetőségei:

Cím:
1101. Bp., Hungária krt. 9-11.
Postacím:
1581. Budapest Pf.: 15.
Telefon:
+36-1-432-9000/29-683
Fax:
+36-1-432-9000/29-961
E-mail:
mhtt@zmne.hu

2006. március 31-én megtartott küldöttgyűlésének érdemi
(nem ügyrendi) határozatai

1/2006. számú határozat
(Jegyzőkönyv 8. oldal 3. bekezdés)
"A küldöttgyűlés a beszámolókat az elnök szóbeli kiegészítésével együtt egyhangúlag elfogadta"

2/2006. számú határozat
(Jegyzőkönyv 8. oldal 5. bekezdés)
"A küldöttgyűlés az MHTT 2005. évi közhasznúsági jelentését 68 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el."

3/2006. számú határozat
(Jegyzőkönyv 9. oldal 3. bekezdés)
"A küldöttgyűlés 57 igen szavazattal választotta meg dr. Antal Erikát az MHTT gazdasági ügyekért felelős elnökhelyettesének."

4/2006. számú határozat
(Jegyzőkönyv 9. oldal 6. bekezdés)
"A küldöttgyűlés a Társaság 2006. évi munkatervét az elhangzott kiegészítés figyelembe vételével egyhangúlag elfogadta."

5/2006. számú határozat
(Jegyzőkönyv 10. oldal 2. bekezdés)
"A küldöttgyűlés egyhangú szavazással az MHTT éves tagdíját 2007. január 1-jétől aktív tagjainak 3000 Ft-ban, nyugdíjas és egyetemi hallgató tagjainak 1500 Ft-ban állapította meg."

A Magyar Hadtudományi Társaság 2006. évi beszámoló küldöttgyűlése jegyzőkönyvének teljes szövege a Társaság titkárságán megtekinthető előzetesen egyeztetett időpontban.

Budapest, 2006. április 3-án.

Dr. Nagy László s.k.
az MHTT elnöke

 

 

 

 

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2009 Magyar Hadtudományi Társaság