Levél az MHTT részére

 

XXVI. évfolyam

1-2. szám

2016. április

Tisztelt szerzőink! (Tájékoztatás)

TARTALOM

TISZTÚJÍTÁS

Bertalan György
Három év mérlege. Tisztújító küldöttgyűlést tartott a Magyar Hadtudományi Társaság

Nagy László
Számvetés

Tömböl László
Köszöntő

HADTUDOMÁNY, HADÜGY

Porkoláb Imre
Az innováció hatása a hadviselésre
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.19

BIZTONSÁGPOLITIKA

Kis-Benedek József
Az Iraki és Levantei Iszlám Állam (ISIL) és az ellene folytatott küzdelem tendenciái
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.29

HADIJOG

Bódi Stefánia - Szuhai Ilona
A civilizációk összecsapása? A tömeges bevándorlás által életre hívott migrációs válsághelyzet elemzése és a különleges jogrend
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.41

REND- ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM

Fórizs Sándor
Események a határőrségi aknamezőkön az osztrák-magyar államhatáron (1949-51)
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.52

Zellei Gábor
Nemzetközi hadijogi szabályozás a civil lakosság védelme érdekében az I. világháború időszakában
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.65

Plébán J. Kristóf
A települési önkéntes mentőcsoportok védekezésének feltételrendszere
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.75

FÓRUM-KONFERENCIA

A Magyar Hadtudományi Társaság története, jelene és jövője (Közgyűlés és tudományos konferencia)

Megnyitó (Király László)

A Magyar Hadtudományi Társaság törzstagjai

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorának köszöntő levele

Szabó József
A Hadtudományi Lexikonról
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.92

M.Szabó Miklós
25 éves az MHTT
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.95

Gruber Nándor
Emlékképek a gazdasági elnökhelyettesi pozíció kitekintéséből
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.97

Szenes Zoltán
Kölcsönös érdek. A Társaság együttműködése a honvédelmi szférával
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.100

Héjja István
Az MHTT átalakulásai, a folyamatosság és a megújulás a közösség életében
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.109

Padányi József
A hadtudomány művelésének keretei a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.112

Haig Zsolt
Katonai műszaki tudományok a 21. században
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.115

Janza Frigyes
A hadtudomány és a rendészettudomány művelőinek felelősségéről
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.116

Boldizsár Gábor
Röszkétől Röszkéig
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.118

Tálas Péter
A tudományközi kapcsolatokról
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.119

Németh József Lajos
Az MHTT és az ifjúsági szerveződések együttműködéséről
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.121

Fórizs Sándor
Gondolatok hadtudomány és a rendészettudomány jövőbeni együttműködésének fontosságáról
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.122

FÓRUM-KÖNYVISMERTETŐK

M. Szabó Miklós
Repetitio est mater studiorum, avagy az ismétlés a tudás anyja (recenzió)
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.124

Kis-Benedek József
Iszlám Állam Terrorizmus 2.0 Történet, ideológia, propaganda (könyvismertető)
10.17047/HADTUD.2016.26.1-2.126

A Hadrudomány 2016. évi online lapszámában megjelent tanulmányok

ABSTRACT

Az Magyar Hadtudományi Társaság PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a 2016. évre

MHTT | Oldaltérkép | Jogok | Kapcsolat | © 2013 Magyar Hadtudományi Társaság