XXII. évfolyam
3-4. szám
2012. november

TARTALOM

HADTUDOMÁNY – HADÜGY

Ács Tibor
Tanárky Sándor hadtudományi életművének irodalmáról.
Konstansok és változók a jeles tudós életrajzának kutatásában (2. rész)

Csiki Tamás
Honvédelem, területvédelem és az önkéntes haderõ.
A Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Köztestületi Tagságának III. tudományos konferenciája
(2012. május 16.)

A Hadtudományi Bizottság speciális MTA-doktori követelményei

BIZTONSÁGPOLITIKA

Tomolya János – Padányi József
A terrorizmus jelentette kihívások

Kiss Petra
A magyar stratégiai gondolkodás változása a nemzeti biztonsági stratégiák tükrében

Kis-Benedek József
A 2012-es pozsonyi Globális Biztonság 2012 konferencia

VEZETÉS – FELKÉSZÍTÉS

Németh Gergely
A NATO védelmi tervezés fejlõdéstörténete (1949–1967)

TÉRKÉPÉSZET, KATONAFÖLDRAJZ

Siposné Kecskeméthy Klára
ERASMUS határok nélkül.
Vendégoktató voltam a Cseh Védelmi Egyetemen

HUMÁNERÕFORRÁS-FEJLESZTÉS

Krizbai János
A modern fegyveres küzdelem humán vonatkozásai, a katonai hivatás sajátossága

Hegedűs Henrik
A katona kompetenciakészletének folyamatos fejlesztése (képesség – tudás – személyiség – motiváció)

FÓRUM

Kolossa Sándor – Németh József Lajos – Zsigovits László
Tudományos konferencia-sorozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Tömösváry Zsigmond
Az Oroszországi Nemzetközi Kapcsolatok Tanácsa
(Egy viszonylag fiatal, de igen figyelemre méltó intézmény az Oroszországi Föderációban)

Takács Gyula
Fejezetek a hadtörténelembõl

Kassai László
Megjegyzések, észrevételek

Csaba Zágon
Kritikus infrastruktúra – gazdasági biztonság

ABSTRACT