2012. ELEKTRONIKUS SZÁM

A HADTUDOMÁNY elektronikus formában megjelenő cikkei

A Magyar Hadtudományi Társaság elnökségének döntése alapján takarékossági okok miatt a Hadtudomány eddig megjelent évi négy száma helyett a jövőben kettő összevont szám jelenik meg: az év első negyedévében az 1-2-es (március); a negyedik negyedévében (november) a 3-4. szám. A nyomtatott változatok megjelenése között - a publikálás lehetőségét és folyamatosságát biztosítva - a beküldött tanulmányok, cikkek lektorálás, szerkesztés és megfelelő előkészítés után elektronikus válzozatban az interneten jelennek meg. Az elektronikus formában megjelenő anyagok, amelyek gyakorlatilag a Hadtudomány mellékletét képezik, tudományos munkaként, tudományos értékű publikációként elfogadottak, tehát jegyzettek. Az interneten megjelenő publikációkról a folyóirat második írásos számában, az év végén adunk bibliográfia-szerű tájékoztatást (tartalomjegyzéket a megjelent anyagokról és azok tartalmi összefoglalóit).

TARTALOM

BIZTONSÁGPOLITIKA

Katona Magda
A regionális dinamikák átstrukturálódása Bin Laden kiiktatását követően

Katona Magda
Az al-Káida a vezére elvesztése utáni időszakban

Márton Andrea
Az Északi-sark a skandináv államok szemszögéből

Nagy Milada
Quo Vadis, Izrael? I. Rész
Az arab tavasz mint regionális biztonsági kihívás

Nagy Milada
Quo Vadis, Izrael? II. Rész
Az arab tavasz mint regionális biztonsági kihívás

Siposné Kecskeméthy Klára
Globális partnerség.
NATO-Ausztrália együttműködés

Siposné Kecskeméthy Klára
A NATO partnerségi kapcsolatainak áttekintése

Tömösváry Zsigmond
Az európai rakétavédelmi rendszer - két nézőpontból

VEZETÉS-FELKÉSZÍTÉS

Schmidt Imre
A nem hagyományos módon előállított és alkalmazott robbanóeszközök elleni tevékenység és az erők megóvása összefüggése

KATONAI ÉS HADIJOG

Farkas Ádám
A katonai büntetőjog és igazságszolgáltatás helye, szerepe és létjogosultsága az állam és társadalom rendszereiben

KATONAI MŰVELETEK

Varga AttilaFerenc
A fegyveres erő alkalmazása az ENSZ békefenntartó műveletek során

KULTÚRAKÖZI KOMMUKÁCIÓ

Panajotu Kosztasz
Kétnyelvű katonai szótárak összehasonlító elemzése

Sztankai Krisztián
A civil-katonai együttműködés, a lélektani műveletek és a kulturális antropológia kapcsolata

RENDVÉDELEM

Muhoray Árpád
A katasztrófavédelem aktuális feladatai

Uri László
A rendőri tanácsadói misszió és a nyílt forrású információgyűjtés

FÓRUM

Bányász Péter
A tábori postaszolgálat szerepe a harctéri morál fenntartásában.
A tábori postaszolgálatok története a XX. század első felében