XXI. évfolyam
4. szám
2011. december

TARTALOM

Elhunyt Móricz Lajos

Olvasóinkhoz!

HADTUDOMÁNY - HADÜGY

Simai Mihály:
A korszerű haderőfejlesztés nemzetközi tendenciái (1. rész)

KATONAI EGÉSZSÉGÜGY

Meglécz Katalin:
Missziós területek katonai szolgálatának követelményrendszere és kihívásai

BIZTONSÁGPOLITIKA

Nagy László:
Ésszerű biztonság: regionális együttműködés megszorítások idején (Nemzetközi konferencia, Pozsony, 2011. november 21.)

Vida Csaba:
A biztonságpolitikai leírómátrix (Elméletek, alapok és alkalmazás)

VÉDELEMGAZDASÁG

Csaba Zágon - Király László:
A közlekedési és logisztikai rendszer kritikus infrastruktúrájának védelme

Medveczky Mihály:
A nemzetgazdaság biztonságos működésének és védelmi felkészítésének 2012-2030 közötti időszakra vonatkozó átfogó koncepciója

HUMÁNEROFORRÁS-FEJLESZTÉS

Simicskó István:
A tartalékos rendszer fejlesztésének kiemelt kérdései

Krizbai János:
Katonai pálya a közszolgálati reformok tükrében (Egy kerekasztal-beszélgetés margójára)

TÉRKÉPÉSZET, KATONAFÖLDRAJZ

Szabóné Szalánczi Erika:
A geoinformatika szerepe az államigazgatás-, valamint a had- és a rendészettudományban

KATONAI és HADIJOG

Varga Attila Ferenc:
Tudományos konferencia a NATO SOFA aláírásának 60. évfordulóján

KATONAI BIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK

Dávid Ferenc:
Korszakok és eltérő szempontok az állambiztonsági és nemzetbiztonsági szférában

RENDVÉDELEM

Nagy László:
Egy konferencia margójára

FÓRUM

Szenes Zoltán:
Ötödik könyv - Gondolatok M. Szabó Miklós: A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története 1980-1989 című könyvéről

Harai Dénes:
A sötét hatalma és a fény ereje. Gondolatok Himmer Péter Etikai jellegű töredékek című könyvéről

A folyóirat elektronikus mellékletében megjelent tanulmányok - 2011

ABSTRACT