XXI. évfolyam
3. szám
2011. október

TARTALOM

HADTUDOMÁNY-HADÜGY

Ács Tibor:
Az MTA Hadtudományi Bizottság megalakítása és újjáalakítása. Tudománytörténeti párhuzamok:
1881-1883 és 1991-1994

Strenk Tamás:
Tanárky Sándor emlékezete

BIZTONSÁGPOLITIKA

Dombai Zsolt:
A szomáliai kalózkodás története. Motivációk és módszerek a kezdetektol napjainkig

Márton Andrea:
Aland az európai biztonságpolitikában

HUMÁNEROFORRÁS-FEJLESZTÉS

Magyar Ildikó:
A Magyar Néphadsereg minoségi fejlesztésének személyügyi vonatkozásai 1976-1980 között

KATONAI ÉS HADIJOG

Horváth István:
A NATO SOFA megállapodás története, jelentosége, helye a nemzetközi szerzodések rendszerében

Till Szabolcs:
A külföldi fegyveres erok magyarországi jogállásának aktuális jogalkotási kérdései. Elvégzett és jövobeli jogalkotási feladatok

Varga Attila Ferenc:
A NATO SOFA alapján történő magyar kárrendezési eljárás és az azzal kapcsolatos tapasztalatok

Venczl László:
A NATO SOFA 60. évfordulójára. A büntető joghatóság

Hautzinger Zoltán:
A NATO SOFA megállapodás rendészeti összefüggései

KATONAI MUVELETEK

Paulov Attila:
Az előretolt repülésirányítás kialakulásának folyamata a koreai háborúig

RENDVÉDELEM

Uri László:
Koszovó egységes szervezett bűnözési helyzetképe kialakításának nehézségei

VÉDELEMGAZDASÁG

Benicsák Péter:
Katonai magánvállalatok áttekintése

KULTÚRAKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ

Pataky Iván:
Roma állampolgárok szerepe a magyar honvédelemben

Faragó László:
Kulturált befogadók, befogadói kultúrák. Kommunikációs attitudvizsgálat missziót megjártak körében

FÓRUM

Becze Réka Cecília:
A magyar uniós elnökség katasztrófavédelmi tapasztalatai

AZ MHTT ESEMÉNYEI

Király László:
Egy téma - két konferencia

ABSTRACT