2011. ELEKTRONIKUS SZÁM

A HADTUDOMÁNY elektronikus formában megjelenő cikkei

A Magyar Hadtudományi Társaság elnökségének döntése alapján takarékossági okok miatt a Hadtudomány eddig megjelent évi négy száma helyett a jövőben kettő összevont szám jelenik meg: az év első negyedévében az 1-2-es (március); a negyedik negyedévében (november) a 3-4. szám. A nyomtatott változatok megjelenése között - a publikálás lehetőségét és folyamatosságát biztosítva - a beküldött tanulmányok, cikkek lektorálás, szerkesztés és megfelelő előkészítés után elektronikus válzozatban az interneten jelennek meg. Az elektronikus formában megjelenő anyagok, amelyek gyakorlatilag a Hadtudomány mellékletét képezik, tudományos munkaként, tudományos értékű publikációként elfogadottak, tehát jegyzettek. Az interneten megjelenő publikációkról a folyóirat második írásos számában, az év végén adunk bibliográfia-szerű tájékoztatást (tartalomjegyzéket a megjelent anyagokról és azok tartalmi összefoglalóit).

TARTALOM

Szilágyi Zsuzsanna - Németh András - Csukonyi Csilla
A Magyar Honvédség állományának 2004-2007 évi szűrővizsgálati eredményeire alapozott összehasonlító longitudinális vizsgálata

Siposné Kecskeméthy Klára:
Mohay Károly - Az utolsó recski foglyok egyike

Siposné Kecskeméthy Klára:
A soproni katonai főreáltól a Bolyai János Honvéd Műszaki Akadémián át a Danubia Szabadalmi Irodáig

Balló István:
A Magyar Néphadsereg helyzete és főbb szervezeti változásai 1956 novembere és 1961 decembere között

Szalai Petra:
ENSZ, békefenntartás, magyar missziós szerepvállalás

Erdei Gábor:
A bűnözésföldrajz úttörői

Jobbágy Zoltán:
A műveleti hatásosság, a harcérték összetevői, valamint a háború sajátos természete

Kiss Álmos Péter:
Ahol a hadmérnök és a polgár találkoznak: a nemkritikus infrastruktúra műszaki védelmének szabályai és előírásai

Kocsis Sándor:
Az Ohiói Nemzeti Gárda repülőtereinek polgári és katonai közös használata

Medveczky Mihály:
Tudományos konferencia a gazdaságbiztonságról

Sótér Andrea - Hornyák Beatrix - Major Gyöngyi:
Kardiovaszkuláris betegségek prevenciója, szűrés és intervenció az alakulatoknál

Szternák György:
A fegyveres erő feladatai valamint fejlesztése közötti kapcsolat

Harai Dénes:
Az alkalmazott antropológia kérdőjelei és katonáink biztonsága

Varga Attila Ferenc:
Nemzetközi küzdelem a szomáliai kalózkodás ellen

Kákóczki Balázs:
Epitoma rei militaris (néhány megfontolandó tanács a sorozáshoz és a kiképzéshez)

Cser Orsolya:
Az euróra történő nemzeti átállási terv

Gulyás Géza:
A magyar tüzérség az I. Világháború kitörésekor. A tüzérfelderítés megjelenése a magyar haderőben

Siposné Kecskeméthy Klára:
Miért lesz valaki katona? Martin Kornél életútja

Cser Orsolya:
Az euróra történő átállás menete és annak hatása a védelmi szektor gazdálkodására

Siposné Kecskeméthy Klára:
A ludovikás szellemiséget ápoló katona, költő és író. Vajay Tibor életútja

Faragó László:
A közvélekedés és a katonai tájékoztatás kapcsolata a magyar hírsajtó tükrében (1990-1999)