XXI. évfolyam
1-2. szám
2011. május

TARTALOM

MHTT-KONFERENCIA

Az információs hadviselés és a hadtudomány

Megnyitó    (Ványa László)

Előadások:

Kis-Benedek József:
Információs hadviselés korunk alacsony intenzitású konfliktusaiban

Haig Zsolt:
Az információs hadviselés kialakulása, katonai értelmezése

Kovács László - Illési Zsolt:
Cyberhadviselés

Rózsa Tibor:
Információs műveletek a Magyar Honvédség missziós feladataiban.
Doktrinális és gyakorlati tapasztalatok

Várhegyi István:
Az információs hadviselés második hulláma

Hozzászólások

Zárszó

HADTUDOMÁNY - HADÜGY

Szabó Miklós:
A hadtudomány továbbfejlődése a Magyar Néphadseregben és a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián a '60-as évek második felében

Boldizsár Gábor:
Generációs összefogás az új haderőért

BIZTONSÁGPOLITIKA

Varga Attila Ferenc:
Nemzetközi küzdelem a szomáliai kalózkodás ellen

Vizi Sándor:
A nemzetközi biztonsági környezet változásai és a honvédség átszervezésének problematikája

RENDVÉDELEM

Csapó Csaba:
A rendőrség kontrollja. Gondolatok a társadalmi ellenőrzésről

VÉDELEMGAZDASÁG

Csaba Zágon:
A hazai vállalkozások lehetőségei és korlátai a hon- és rendvédelmi/rendészeti szervek technikai eszközállományának és gazdálkodásának korszerűsítésében

A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG ESEMÉNYEI

A Magyar Hadtudományi Társaság 2011. évi küldöttgyűlése

FÓRUM

Civil szervezetek az európai biztonságért (Király László)

Nyilatkozat az európai biztonság fenntartásában vállalt civil felelősségről

ABSTRACT