XX. évfolyam
4. szám
2010. december

E számunk a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával jelent meg

TARTALOM

A Magyar Hadtudományi Társaság megalakulásának 20. évfordulóján tartott ünnepi ülésről

BIZTONSÁGPOLITIKA

Nagy László:  Az Észak-atlanti Szövetség (új) stratégiai koncepciója

Varga Attila: Az európai kollektív önvédelem helye a nemzetközi jogrendszerben

Mintál Noémi: Fegyverkereskedelem és nemzetközi biztonság

Márton Andrea: Finnország lehetséges NATO tagsága

HADTUDOMÁNY-HADÜGY

Szabó Miklós: A hadtudomány első kandidátusai

Kőszegvári Tibor:  Kína fegyveres erői

Resperger István:    Az aszimmetrikus hadviselés és a terrorizmus jellemzői

VEZETÉS-FELKÉSZÍTÉS

Lőrincz Kálmán:  A vezetésről

Ujházy László: A nemzetközi tartalékos szövetségről

VÉDELEMGAZDASÁG

Bugyáki Attila: Az USA gazdasági erőfölényének csökkenése a globális válság következtében

RENDVÉDELEM

Lipics László:  A vízumpolitika hatása az integrált határbiztonsági rendszerre

Majer Milán:    A tartalékgazdálkodás lehetőségei a minősített időszakban

FÓRUM

Tóth J. Zoltán:  Rögtönbíráskodásra vonatkozó jogszabályok a Horthy-korszakban

Siposné dr. Kecskeméthy Klára: A ludovikás hagyományok elkötelezett folytatója: Kakasy Gyula ny. ezredes     

Kőszegvári Tibor:  Oktatás magasabb szinten az 1970-es években

A folyóirat elektronikus mellékletében megjelent tanulmányok

ABSTRACT