XX. évfolyam
3. szám
2010. október

TARTALOM

Előszó

Szabó Miklós és Tömböl László: Köszöntők

A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG
HÚSZÉVES TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE 1990-2010

Szenes Zoltán: A hadtudomány szolgálatában

Szabó József: A Társaság korábbi elnökének visszaemlékezései

Padányi József: A hadtudományi kutatások hasznosulása

Nagy László: A Magyar Hadtudományi Társaság múltja, jelene és jövője

Folyamatosság és megújulás a vezetésben

A Felügyelő és az Etikai Bizottság tevékenysége

Gruber Nándor: Felügyelő bizottság

Héjja István-Gligor János: Etikai Bizottság

Ványa László: A Társaság tudományos pályázatairól

Horváth István: A Hadtudomány húsz évéről

KLUBOK, SZAKOSZTÁLYOK, TAGOZATOK (egyben tölthető le)
Héjja István: Kiss Károly Hadtudományi Klub
Turcsányi Károly: Láhner György Haditechnikai Klub
Szabó Gyula: Belügyi Szakosztály
Csery-Szücs Péter: Biztonságpolitikai Szakosztály
Kolossa Sándor: Civil-katonai Kapcsolatok Szakosztály
Négyesi Lajos: Csata- és Hadszíntérkutató Szakosztály
Ványa László: Elektronikai-Informatikai és Robotikai Szakosztály
Mihalik József-Péliné Németh Csilla: Geoinformációs Szakosztály
Ráth Tamás: Haditechnikai Szakosztály
Csikány Tamás: Hadtörténelmi Szakosztály
Oroszi Antal: Hadtudomány-történeti és Elméleti Szakosztály
Zámbó Péter: Határőr Szakosztály
Csóka Ferenc: Hírszerzés-történeti Szakosztály
Krizbai János: Humánerőforrás-fejlesztési Szakosztály
Székely György: Katasztrófa- és Védelem-egészségügyi Szakosztály
Galovicz János-Óvári Gyula: Légierő Szakosztály
Horváth Attila: Logisztikai Szakosztály
Szabó Sándor: Műszaki Szakosztály
Kiss-Benedek József: Nemzetbiztonsági Szakosztály
Varga Imre: Polgári Védelmi Szakosztály
Juhász József: Szárazföldi Műveleti Szakosztály
Szabó Tibor: Tüzér Szakosztály
Lovas Lejla: Vám- és Pénzügyőr Szakosztály
Király László: Védelemgazdasági Szakosztály
Grósz Zoltán-Berek Tamás: Vegyivédelmi és Környezetbiztonsági Szakosztály
Jakubinyi Béla: Debreceni Tagozat
Dávid Ferenc: Dél-Dunántúli Tagozat

A Társaság által alapított és adományozott díjak és elismerések

KÉPEK A TÁRSASÁG ÉLETÉBOL

A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 2002 - 2010 KÖZÖTT MEGJELENT
KIADVÁNYAINAK REPERTÓRIUMA

Content of the Volume for the Jubilee