2010. ELEKTRONIKUS SZÁM

A HADTUDOMÁNY elektronikus formában megjelenő cikkei

A Magyar Hadtudományi Társaság elnökségének döntése alapján takarékossági okok miatt a Hadtudomány eddig megjelent évi négy száma helyett a jövőben kettő összevont szám jelenik meg: az év első negyedévében az 1-2-es (március); a negyedik negyedévében (november) a 3-4. szám. A nyomtatott változatok megjelenése között - a publikálás lehetőségét és folyamatosságát biztosítva - a beküldött tanulmányok, cikkek lektorálás, szerkesztés és megfelelő előkészítés után elektronikus válzozatban az interneten jelennek meg. Az elektronikus formában megjelenő anyagok, amelyek gyakorlatilag a Hadtudomány mellékletét képezik, tudományos munkaként, tudományos értékű publikációként elfogadottak, tehát jegyzettek. Az interneten megjelenő publikációkról a folyóirat második írásos számában, az év végén adunk bibliográfia-szerű tájékoztatást (tartalomjegyzéket a megjelent anyagokról és azok tartalmi összefoglalóit).

TARTALOM

Varga Attila Ferenc
A tengerek szabadságának és biztonságának helye az
Amerikai Egyesült Államok biztonsági stratégiáiban

Kiss Álmos Péter
ÁL-GERILLÁK - nélkülözhetetlen erők az aszimmetrikus hadviselésben

Nagy László
Integráció és dezintegráció

Rácz Lajos
Adalékok a magyar-kínai katonadiplomáciai kapcsolatok történetéhez

Fodor Péter
Katonai szövetségek szerepe az energiahordozók biztosításában

Lénárt Ferenc
A titkosszolgálatok és a válságkezelés

Katona Magda - Répási Krisztián
Az öngyilkos merényletek politikai üzenete

Krasznai Andrea
Birodalmak sírkertje

Révai Tamás
A katonai ruházat szerepe a komfortfokozat növelésében

Hadnagy Imre József
A katasztrófavédelem rendszer-szemléletű vizsgálata

Szabó József
A magyar katonai repülés centenáriuma

Szabó József
Az ember és a világűr, űrdinamika

Tatai Gábor
A CIMIC lehetőségei és nehézségei - egy kongói esettanulmány

Magyar Ildikó
A Magyar Néphadsereg minőségi fejlesztése az 1970-es években

Fehér Karola
Ukrajna: változó közép-európai biztonság az idei választások után

Kiss Álmos Péter
Az első india-pakisztáni háború

Teke András
Életminőség - biztonságszolgáltatás - rendvédelem

Papp Ferenc
Az Országos Tiszti Kaszinó működése a XX. század harmadik évtizedében

Siposné dr. Kecskeméthy Klára-Sipos Ferenc
A hősi múlt krónikása (kiváló hazánkfia: Pénzes János regényes életútja)

Varga Attila Ferenc
Az európai kollektív önvédelem helye a nemzetközi jog rendszerében, különös tekintettel az EU kollektív önvédelmi klauzulájára, és annak lehetséges alkalmazási körére

Teke András
Életminőség-biztonságszolgáltatás-rendvédelem

Lipics László
A Stockholmi Program hatása az integrált határbiztonsági rendszerre

Tóth J. Zoltán
A magyarországi rögtönbíráskodásra (statáriumra) vonatkozó anyagi jogi és eljárásjogi szabályozás a XX. században

Márton Andrea
A skandináv országok kül-és biztonságpolitikai együttműködése

Papp Ferenc
Az Országos Tiszti Kaszinó működése 1930-ban

Majer Milán
A rendőrség terrorelhárító munkája a nemzetközi és hazai jogi szabályzók tükrében

Csaba Zágon - Jászay Béla
Integritásfejlesztés és korrupciócsökkentés a védelmi szektorban -
a legjobb gyakorlatok összefoglalója

Solymos András
Afganisztáni háborúk