XX. évfolyam
1-2. szám
2010. április

E számunk a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával jelent meg

TARTALOM

MHTT-KONFERENCIA

A konferencia anyaga egyben tölthető le »
A béketámogató műveletek:
helyük a hadtudományban, nemzetközi és hazai jogi hátterük
Előadások:
József Péter: A konfliktusok (ezen belül a békeműveletek) újszerű szereplői és kihívásai a nemzetközi hadijog tükrében
Isaszegi János: A békeműveletek általános jellemzése, trendek
Padányi József: A béketámogató műveletek helye, megjelenése a hadtudományi kutatásokban
Boda József: A katonai, rendőri és civil (nem katonai) feladatok kölcsönkapcsolata, komplex értelmezése
Végh Károly: A nemzetközi békeműveletek végrehajtásának nemzetközi jogi keretei - emberi jogoktól
a humanitárius nemzetközi jogig
Varga Attila Ferenc: A békeműveletek végrehajtási szabályai és a parancsnoki döntéshozatal korlátai
Hozzászólások
Zárszó Szenes Zoltán

BIZTONSÁGPOLITIKA

Lőrincz Kálmán
Szabálytalan hadviselés

Kemény János
Az iraki hadsereg feloszlatása (2003. május)

HADTUDOMÁNY-HADÜGY

Kiss Álmos Péter
Ál-gerillák - nélkülözhetetlen erők az aszimmetrikus hadviselésben

Szabó Miklós
A tudományos munka kibontakoztatása és a hadtudományi aspirantúra megszervezése az 1960-as évek első felében

VEZETÉS-FELKÉSZÍTÉS

Földesi Ferenc
Értékek és kérdések - A toborzás irányelveiről

Haid Tibor
Az összehasonlító jogtudomány időszerűségéről

VÉDELEMGAZDASÁG

Fodor Péter
Az energiabiztonság megnövekedett jelentőségéről

RENDVÉDELEM

Lipics László
Fegyveres szervek-e a rendvédelmi szervek?

FÓRUM

Majer Milán
Az afrikai Maghreb-országokban működő terror szervezetekről

Ligetvári-Takács Krisztina
Az ivóvíz meghatározó szerepe az afrikai fegyveres konfliktusok kialakulásában

SZEMLE

Oroszi Antal
Katonaként is magyar. Gondolatok Ács Tibor legújabb könyvéről

Abstract »


A tanulmányok szerzői

Dr. Boda József rendőr dandártábornok (PhD) az IRM Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ főigazgatója

Fodor Péter ezredes, HM VTVF, ov. (főov.h.),
a ZMNE doktorandusza

Dr. Földesi Ferenc, a Szereg Szemle felelős szerkesztője, MH ÖHP, PhD

Dr. Haid Tibor alezredes, HM-KPÜ,
a ZMNE doktorandusza

Dr. Hautzinger Zoltán rendőr alezredes,
a Pécsi Egyetem oktatója

Dr. Isaszegi János vezérőrnagy, az MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka

Dr. József Péter HM jogi szakállamtitkár

Kemény János az ELTE hallgatója

Kiss Álmos Péter nyá. főtörzsőrmester
(US Army), ZMNE doktorandusza

Ligetvári-Takács Krisztina a ZMNE doktorandusz jelöltje

Lipics László rendőr őrnagy,
Kőszegi Rendőrkapitányság,
a ZMNE doktorandusza

Lőrincz Kálmán nyá. vezérezredes,
az MH volt parancsnoka

Majer Milan rendőr főhadnagy,
a ZMNE doktorandusza

Dr. Nagy László mk. ezredes,
az MHTT elnöke

Dr. Oroszi Antal nyá. ezredes,
ZMNE múzeumvezető

Dr. Padányi József mk. ezredes,
az MHTT elnöke

Dr. József Péter HM jogi szakállamtitkár

Schmidt Zoltán mk. alezredes,
MH ÖHP logisztikai főnök-helyettes

Dr. Szabó Miklós nyá. altábornagy,
az MTA rendes tagja

Dr. Szenes Zoltán nyá. vezérezredes,
az MTA HB elnöke

Dr. Varga Attila alezredes, HM Jogi Főosztály, kiemelt főtiszt (ov.h.)

Dr. Varga László nyá. ezredes,
a Védelemgazdasági Szakosztály tagja

Dr. Végh Károly , a HM Jogi Főosztály tanácsosa