XIX. évfolyam
3-4. szám
2009. december

TARTALOM

MHTT-KONFERENCIA

A konferencia anyaga egyben tölthető le »
Az MHTT konferenciája:
A hadtudomány és a katonai műszaki tudományok kölcsönkapcsolata
Előadások:
Solymosi József: A katonai műszaki tudományok legújabb kutatási eredményei
Szabó János:  A katonai műszaki tudományok és a hadtudomány diszciplináris részesedése a biztonságtudományok rendszerében
Turcsányi Károly: A katonai makro-minőségügy szerepe a hadtudományban és a katonai műszaki tudományokban
Tálas Péter: A hadtudomány és a terrorizmus viszonya
Svéd László: A védelem-egészségtudomány kihívásai
Jászay Béla - Király László: Gazdasági biztonság és védelmi potenciál
Hozzászólások-vita
Zárszó

BIZTONSÁGPOLITIKA

Lőrincz Kálmán:
Geopolitikai-geostratégiai helyzetünk alakulása »

Márton Andrea:
Finnország részvétele a békefenntartó műveletekben »

HADTUDOMÁNY-HADÜGY

Szabó Miklós:
A hadtudományi munka a Magyar Néphadseregben az 1950-es évek második felében »

Harai Dénes:
Tábornok, hadsereg és társadalom »

Szternák György:
Szélsőséges mozgalmak és cselekmények a demokratikus társadalmakban »

Lóderer Balázs:
Demográfia - a néma háború, avagy Koszovó függetlensége »

VEZETÉS-FELKÉSZÍTÉS

Kádár Pál:
A Magyar Honvédség irányításának és vezetésének jogi és igazgatási problémái »

Ujj András:
Versenyezni, de miben? »

Oroszi Antal:
A fegyvernemi tisztiiskolák felállítása (1949-1951 »

Magyar Ildikó:
Az állami személyügyi munka új vonásai a Magyar Néphadseregben az 1960-as években »

FÓRUM

Papp Ferenc:
A tiszti kaszinók szerepe a művelődésben »

Lits Gábor:
Küzdelem Nyugat-Magyarországért, 1921 »

Csaba Zágon - Király László:
A cseh haderő külföldi misszióinak gazdasági vonatkozásai című nemzetközi konferenciáról »

Hetzmann Diána:
A CIMIC és a PSYOPS képesség fejlesztésének irányai »

A TÁRSASÁG HÍREI »

25 éves a Kiss Károly Hadtudományi Klub »

A folyóirat  elektronikus mellékletében megjelent tanulmányok - 2009 »

Absztrakt »