XIX. évfolyam
1-2. szám
2009. április

TARTALOM

MHTT-KONFERENCIA

A konferencia anyaga egyben tölthető le
Az MHTT konferenciája a 21. századi hadtudomány irányvonalairól
Nagy László: A hadtudomány tárgyának kibővülése - új kutatási területek
Kőszegvári Tibor:  A hadtudomány időszerű problémái és fogalma
Solymosi József: A katonai műszaki kutatások legújabb eredményei - válaszok a kor kihívásaira
Matus János: A biztonságfelfogás új elemeinek hatása a katonai gondolkodásra
Resperger István: A 21. század fegyveres konfliktusainak hatása a hadtudományra
HOZZÁSZÓLÁSOK

BIZTONSÁGPOLITIKA

Deák Péter: Helyzetelemzéstől a jövőképig - Gondolatok a Nemzeti Katonai Stratégiáról

Padányi József:  Éghajlatváltozás és a biztonság összefüggései

HADTUDOMÁNY-HADÜGY

Kádár Pál:  Megjegyzések az önkéntes tartalékos rendszer felülvizsgálatának margójára

Ronkovics József: A 21. század hadviselésének néhány főbb jellemzője

Kőszegvári Tibor: Gerilla-hadviselés a városokban

Izsa Jenő: A hírszerzés céljáról és rendszeréről

VEZETÉS-FELKÉSZÍTÉS

Kassai László - Ocsovai János: A területi katonai igazgatás új szervezeti rendje

VÉDELEMGAZDASÁG

Jászay Béla - Babos Sándor: A honvédelmi kiadások néhány közgazdasági és társadalmi kérdése

FÓRUM

Forgács Balázs: In memoriam Kovács Jenő

Juhász Zsolt: A katonák fizikai alkalmasság-vizsgálatával foglalkozó forrásmunkákról

KÖNYVSZEMLE

Oroszi Antal: Egy dinamikusan fejlődő korszak történetéről - M. Szabó Miklós: A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia története 1961-1969

Hautzinger Gyula: Gondolatok egy amerikai tábornok könyvének elolvasása után - Sanchez Ricardo: Bölcsebb a harcban: egy katona története

A TÁRSASÁG HÍREI

Az MHTT 2009. évi küldöttgyűléséről

Az MHTT pályázati felhívása a 2009. évre

A Magyar Hadtudományi Társaság kitüntetettei

25 éves A Kiss Károly Hadtudományi Klub