2008. ELEKTRONIKUS SZÁM

A HADTUDOMÁNY elektronikus formában megjelenő cikkei

A Magyar Hadtudományi Társaság elnökségének döntése alapján takarékossági okok miatt a Hadtudomány eddig megjelent évi négy száma helyett a jövőben kettő összevont szám jelenik meg: az év első negyedévében az 1-2-es (március); a negyedik negyedévében (november) a 3-4. szám. A nyomtatott változatok megjelenése között - a publikálás lehetőségét és folyamatosságát biztosítva - a beküldött tanulmányok, cikkek lektorálás, szerkesztés és megfelelő előkészítés után elektronikus válzozatban az interneten jelennek meg. Az elektronikus formában megjelenő anyagok, amelyek gyakorlatilag a Hadtudomány mellékletét képezik, tudományos munkaként, tudományos értékű publikációként elfogadottak, tehát jegyzettek. Az interneten megjelenő publikációkról a folyóirat második írásos számában, az év végén adunk bibliográfia-szerű tájékoztatást (tartalomjegyzéket a megjelent anyagokról és azok tartalmi összefoglalóit).

 

TARTALOM

Hadnagy Imre József:
Mennyire biztos, vagy mennyire bizonytalan a biztonság napjainkban

Haig Zsolt - Várhegyi István:
A cybertér és a cyberhadviselés értelmezése

Hautzinger Zoltán:
A katonai büntetőjog fogalma és forrásai

Kádár Pál:
A Magyar Honvédség 2007. évi átalakítása és a Honvédelmi Minisztérium új szervezete

Lénárt Ferenc:
Magán titkosszolgálatok hazai megjelenése és működése

Gulyás Attila:
Halálbüntetés Magyarországon

Tüttő Szabolcs:
A terrorizmus és a média szimbiózisa

Háda Béla - Kemény János:
Az iraki és a srí-lanka-i harci csoportok kommunikációs tevékenységének összehasonlítása

Sticz László - Csák Zoltán:
A katonai döntéshozatali folyamat tendenciái napjainkban

Turcsányi Károly - Hegedűs Ernő:
Nehézharckocsi-fejlesztések a német és a szovjet haderőben (1939-1945)

Szatmári László:
A NATO - Oroszország Tanács