XVIII. évfolyam
1-2. szám
2008. április

TARTALOM

M. Szabó Miklós:
A Varsói Szerződés és a Magyar Néphadsereg
viszonyrendszerének néhány kérdése az 1960-as években

Harai Dénes:
Halak a hálóban

MTA HADTUDOMÁNYI KÖZTESTÜLETI TAGSÁG KONFERENCIÁJA

Ács Tibor:
A hadtudomány magyar iskolájának két évszázados históriájáról

M. Szabó Miklós:
Katonai felsőoktatás 1947-2007

Siposné Kecskeméthy Klára:
A Nemzetvédelmi Egyetem jelene és jövője a felsőoktatás reformfolyamatában

BIZTONSÁGPOLITIKA

Pirityi Sándor:
Nyugat-Európa: atom-triumvirátus az idők végezetéig?

Deák János:
A katonai stratégiák változásai és fejlődésük lehetséges irányai

Nagy László - Rácz Lajos:
Nemzetközi erőközpontok a 21. század elején

HADTUDOMÁNY-HADÜGY

Matus János:
A katonai gondolkodás új irányzatai

Munk Sándor:
A kritikus infrastruktúrák védelme információs támadások ellen

VEZETÉS-FELKÉSZÍTÉS

Mucsi József:
A hadsereg szervezeti kultúrája és a szabadidős művelődés

Hegedűs Henrik:
Integrálódni az élethosszig tartó tanulás folyamatába

VÉDELEMGAZDASÁG

Luboš Stancl:
A hivatásos hadsereg - a közszféra gazdasági szubjektuma

RENDVÉDELEM

Csapó Csaba:
Távlatos gondolkodás - a korszerű rendőrség alapja

FÓRUM

Tüttő Szabolcs:
Az öngyilkos terrorizmus a gyengék fegyvere

A TÁRSASÁG HÍREI

Az MHTT pályázati felhívása a 2008. évre

 

ABSTRACT